Lietuvos Respublikos Seimas

R. Šukio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 05 27-28 d. ataskaita

Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto posėdyje 2002 m. gegužės 27 d. buvo surengtas specialus posėdis kartu su šalimis narėmis ir kandidatėmis, kuriame buvo diskutuojama dėl Europos Komisijos pateiktų siūlymų dėl esminių Europos Sąjungos pertvarkymų (santrauka lietuvių kalba pridedama). Posėdyje dalyvavo Europos Komisijos komisarai Antonio Vitorino ir Michel Barnier.

M. Barnier pristatė Europos Komisijos nuomonę, sakė, kad tikimasi Konvente sukelti aktyvesnę diskusiją. Europos Komisija mano, jog vieningos rinkos filosofiją reikia peržengti ir peržiūrėti dabar egzistuojančias dvi skirtingas sistemas - ekonominę ir politinę. Europos Komisija mano, jog bendrijų metodas ir toliau bus reikalingas, nors jį galima įvairiai modifikuoti.

Pagrindiniai Europos Parlamento narių ir nacionalinių parlamentų narių klausimai buvo apie naująjį siūlomą komisarą BUSP (t.y. palaipsniui įtraukiant vyriausiąjį įgaliotinį BUSP į Europos komisiją); Europos Komisijos siūlomą konkrečią institucinę sąrangą, valstybių pirmininkavimo Europos Sąjungai prailginimą, Europos Komisijos demokratinio atskaitomumo didinimą Europos Sąjungos piliečiams, apie galių didinimą vykdomosioms Europos Sąjungos institucijoms, subsidiarumo principo taikymą ateityje ir jo laikymosi kontrolę, apie Europos Komisijos pasiūlymų santykį su solidarumo principo išlaikymu Europos Sąjungoje bei naujų narių priėmimą, Europos Konstitucijos sudarymą, ramsčiais (pillars) paremtos Europos Sąjungos struktūros keitimą, kompetencijų paskirstymą bei kitus dalykus.

Komisaras M. Barnier teigė, jog Europos Komisija norėtų ateityje matyti vieningą vykdomąją valdžios grandį. Tačiau konkretūs instituciniai aspektai dar svarstomi, jie bus pateikti antrajame etape. Komisija nori pirma matyti bendrą Europos Sąjungos funkcionavimo struktūrą, o konkretūs mechanizmai galės būti sukurti vėliau. Europos Komisija turi išlaikyti savo kolegialumą, turi likti politinis ir nacionalinis pliuralizmas. BUSP įtraukimas į Europos Komisijos kompetenciją būtų vykdomas pamažu. Tokiam komisarui galėtų būti suteikta iniciatyvos teisė , specialus statusas Europos Komisijoje su Europos Tarybos parama. Į Europos Komisijos kompetenciją nebūtinai turėtų pereiti karinių klausimų sprendimas. Europos Komisijos nuomone, diskusija šiais klausimais turi vykti tiek Konvente, tiek visuomenėje. Komisaras teigė, jog Komisijos legitimiškumo klausimai taip pat bus konkretizuojami vėliau, kai aiškės konkretūs funkcionavimo mechanizmai. Tačiau Komisija mano, jog turi stiprėti Europos Parlamentas, Europos Taryba bei Europos Komisija. Europos Konstitucijos tekstas turi būti parengtas pagal pagrindines sutartis bei Pagrindinių teisių chartiją. Solidarumas bus aiškiai vienas iš Europos Sąjungos pagrindinių veiklos principų, iš tiesų nenorima renacionalizuoti regioninės ar sanglaudos politikos, išskyrus galimybę decentralizuoti administravimą. Komisija taip pat mano, jog ekonominė politika turi būti koordinuojama labiau, tačiau specialių institucijų tam nekuriama.

Komisaras A. Vitorino savo ruožtu kabėjo apie subsidiarumo principą bei kompetencijų atskyrimą. Komisija nori, jog kompetencijos būtų apibrėžtos aiškiau, tačiau mano, jog "kompetencijų lentelė" nėra tinkama priemonė. Dėl subsidiarumo laikymosi kontrolės sakė, jog šiuo metu ex post kontrolę atlieka Europos Teisingumo teismas, tačiau ex ante kontrolę turėtų vykdyti atskira institucija. Sakė, jog Europos Konstitucija turėtų riboti Europos Sąjungos kompetencijas ir galias.

Abu komisarai Europos Parlamento komitetui pasakė, jog vėlesni Europos Komisijos projektai taip pat bus pristatyti diskusijai Konstitucijos reikalų komitete.

Seimo narys Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas