Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 10 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-06-10

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" projektą IXP-1621, balsų dauguma nusprendė siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių - komitetui tobulinti įstatymo projektą pagal Komitete pareikštas pastabas.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1053, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123, 124, 124(1), 127, 130, 130(2), 131, 262, 269, 270, 295, 304, 329 ir 339(2) straipsnių pakeitimo bei papildymo bei Kodekso papildymo 188(16) straipsniu įstatymo projektą IXP-1553, balsų dauguma nusprendė padaryti svarstyme pertrauką iki tol, kol įstatymo projekto autoriai parengs poįstatyminius aktus, susijusius su šiuo įstatymo projektu.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti darbo ataskaitos ir Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti sudarymo" pakeitimo" nutarimo projektą IXP-1609, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką iki kito posėdžio.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 10.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas