Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-06-10 d. posėdį

1. S v a r s t y t a: Seimo narių Kazimiros Danutės Prunskienės ir Antano Bauros pasiūlymai Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektui (IXP-1458ES)-3

N U S P R Ę S T A:

Kaimo reikalų komitetas pritarė Seimo narės Kazimiros Danutės Prunskienės pasiūlymui papildyti projektą nauja sąvoka "Maisto ūkis" (2 straipsnis) ir papildyti 4 straipsnį nauju 7 punktu: "7) plėtoti šalies subalansuoto maisto ūkį, kurio svarbiausia integruota dalimi yra žemės ūkis".

Taip pat pritarta Seimo nario Antano Bauros siūlymui teikti paramą krakmolo gamybos įmonėms tik tuo atveju, jeigu jos laikosi nustatytos minimalios bulvių supirkimo kainos.

2. S v a r s t y t a: Kaimo reikalų komiteto Sprendimo projektas "Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2001 metams dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymo projekto (IXP-1665) svarstymo parengiamųjų darbų".

N U S P R Ę S T A:

Kaimo reikalų komitetas bendru sutarimu pritarė Komiteto sprendimui dėl šio įstatymo projekto svarstymo parengiamųjų darbų.

3. S v a r s t y t a: Dėl medicininių paslaugų ir kaimo vaistinių veiklos.

N U S P R Ę S T A:

Sveikatos apsaugos ministerija nepateikė jokių raštiškų duomenų apie tai kokį poveikį turės kaimo vaistinių prekybinei veiklai Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.171 "Dėl Sveikatos Apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr.459 "Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo" dalinio pakeitimo", todėl šio klausimo svarstymas atidedamas iki sekančio Komiteto posėdžio.

4. S v a r s t y t a: Dėl šių metų grūdų intervencinio supirkimo tvarkos ir jų importo.

Žemės ūkio ministerijos Grūdų perdirbimo įmonių ir grūdų augintojų asociacijų atstovų informaciją dėl šių metų grūdų intervencinio supirkimo tvarkos ir galimo grūdų importo priimta žiniai.

5. S v a r s t y t a: dėl padėties pieno sektoriuje.

N U S P R Ę S T A: Sprendimą svarstomu klausimu priimti artimiausiame Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas