Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. birželio 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Budrevičiaus ir K.D.Prunskienės papildomi pasiūlymai Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4)ES.

NUSPRĘSTA (“už” – 8, “prieš” –0, “susilaikė” -1):

1. Pritarti Seimo narės K.D.Prunskienės pateiktam papildomam pasiūlymui (Seimo narys J.Budrevičius savo papildomus pasiūlymus atsiėmė).

 

2.SVARSTYTA:

Pasirengimas Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1653 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. birželio 22 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 10.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas