Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos seminaro “Baltijos ir šiaurės šalys: bendra ateitis, bendras saugumas”, įvykusio 2001 m. lapkričio 15 - 16 d. ataskaita

Baltijos Asamblėjos surengtas seminaras "Baltijos ir šiaurės šalys: bendra ateitis, bendras saugumas, įvykęs 2001 m. lapkričio 15 - 16 d. Taline, skirtas bendrai ateičiai ir saugumui Baltijos jūros regione buvo politikų, specialistų ir įvairių organizacijų atstovų forumas.

Konferencijos dalyviai aptarė šias temas – bendras saugumas besikeičiančiame pasaulyje, praeities palikimas ir vyksmai ateityje. Konferencijos dalyviai aptarė Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimą įvairiose srityse. Buvo pripažinta, jog Baltijos Asamblėja gali daug ko pasimokyti iš Šiaurės Tarybos. Konferencijos dalyviai taip pat aptarė Baltijos šalių karinio bendradarbiavimo būtinybę. Bendri kariniai projektai padeda Baltijos valstybėms integruotis į NATO struktūras. Konferencijos dalyvių diskusijų centre buvo kova su terorizmu ir pasikeitęs pasaulis po rugsėjo 11-osios dienos. Tokiomis sąlygomis būtina ypač intensyviai bendradarbiauti.

Konferenciją atidarė Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas Trivimi Velliste, pranešimus I konferencijos tema skaitė Vytautas Landsbergis (kalba pridedama prie ataskaitos), Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, Dzintars Kudums, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, Jüri Luik, Estijos Gynybos ministras, Raul Mälk, atstovas iš Estijos Užsienio reikalų ministerijos. Antrąja konferencijos tema pranešimą apie karinį užterštumą skaitė Anto Raukas, o trečiąja apie ateities vizijas - Estijos Ateities studijų instituto atstovas Erik Terk.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė R. Jankauskaitė

V. Landsbergio kalba Baltijos Asamblėjos seminare “Baltijos valstybės ir Šiaurės šalys: bendra ateitis, bendras saugumas” 2001 m. lapkričio 15-16 d. Taline
Naujausi pakeitimai - 2002 06 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas