Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-06-03

 

2002 m. birželio mėn. 03 d. įvyko LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijų bei Nacionalinės žemės tarybos atstovams komitetas apsvarstė Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektus Nr. IXP-1085 ir IXP-1085A. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektus Nr. IXP-1085 ir Nr. IXP-1085A atmesti. Priėmus svarstomus įstatymus, atsirastų antra grupė asmenų, kuriems piniginės kompensacijos būtų mokamos anksčiau nei kitiems. Lyginant su galiojančiame įstatyme išskirta lengvatine grupe asmenų, kuriems kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokamos iki 2003-08-01, o už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus - iki 2007-01-01, kompensacijos antros grupės asmenims būtų išmokamos iš karto (pagal projektą Nr. IXP-1085) arba pirmumo teise (pagal projektą Nr. IXP-1085A). Be to, projekte Nr. IXP-1085A neaiškus kompensacijų pirmumo teise išmokėjimo įgyvendinimo mechanizmas. Kadangi šiuo metu LR Vyriausybėje yra svarstomas galiojančio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kurį parengė Ministro Pirmininko potvarkiu 2002-01-21 Nr. 16 sudaryta darbo grupė, yra tikslinga laukti šio projekto. Priėmus svarstomą įstatymą, padidėtų valstybės biudžeto išlaidos 2002 metais ir artimiausiais metais, kadangi dalis bendros ir esamos lengvatinės grupės asmenų persikeltų į antrą lengvatinę grupę, kuriai kompensacijos būtų išmokamos iš karto (pagal projektą Nr. IXP-1085) arba pirmumo teise (pagal projektą Nr. IXP-1085A). Papildomų lėšų poreikis 2002 metais ir artimiausiais metais būtų neaiškus. Neaišku, kiek papildomai lėšų valstybė išgalėtų skirti kompensacijoms mokėti 2002 metais ir artimiausiais metais. 2002 metų valstybės biudžete skirta tik 5 mln. litų asignavimų kompensacijoms už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokėti, o už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus iš viso neskirta. Neaišku, kaip valstybės finansinės išgalės derėtų su tarptautinėmis finansų institucijomis suderintu fiskaliniu deficitu ir kitais valstybės įsipareigojimais.

Komitetas apsvarstęs nepritarė Seimo narių A. Skardžiaus ir V. Saulio pasiūlymui Valstybinių pensijų įstatymo projektui Nr. IXP-1411(2) bei Seimo nario A. Sakalo pasiūlymui Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo projektui Nr. IXP-1422(3).

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas