Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl 2002 03 17 įvykio Šaulių sąjungoje

2002 kovo 27 d. Nr. 9

Vilnius

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2002 m. kovo 25 d. posėdyje, dalyvaujant komiteto pirmininkui A.Sadeckui, komiteto pirmininko pavaduotojui A.Kašėtai, komiteto nariams A.Griciui, G.Jakavoniui, R.Juknevičienei, K.Kriščiūnui A.Matulevičiui, N.Medvedevui, G.Purvaneckienei, R.Ruzui, E.Skarbaliui, N.Steiblienei, komiteto vyresniajam patarėjui D.Valiuliui, patarėjams P.Montvilai ir G.Kalinauskui, taip pat Šaulių sąjungos vadui plk.ltn. J.Širvinskui, svarstė š.m. kovo 17 d. įvykį Druskininkų šaulių kuopos būstinėje, kai sprogus mokomajai granatai žuvo septyniolikmetis moksleivis.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas išklausė Šaulių sąjungos vado informaciją, Komiteto narių nuomones ir apibendrinęs turimą informaciją pažymi, kad Komitetas vertina šį įvykį kaip neleistiną aplaidumą Sąjungos veikloje ir siūlo:

Šaulių sąjungai:

  1. Iki š. m. balandžio mėn. 3 d. pateikti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui Šaulių sąjungos veiklos tobulinimo kompleksinį priemonių planą (numatant ir norminių teisės aktų tobulinimą), kuriuo būtų siekiama užkirsti kelią panašaus pobūdžio nelaimingiems atsitikimams bei pagerinti Šaulių sąjungos vidaus tvarką. Š. m. gegužės mėn. informuoti Komitetą apie numatytų priemonių įgyvendinimo eigą.
  2. Atlikti ginkluotės ir šaudmenų bei mokomųjų ir imitacinių priemonių inventorizaciją, užtikrinti reguliarų Sąjungos ginklų ir šaudmenų būklės, saugojimo sąlygų tikrinimą bei sugriežtinti ginklų ir šaudmenų apskaitos kontrolę.

Krašto apsaugos ministerijai:

  1. Atlikti krašto apsaugos sistemos struktūrinių vienetų mokomosios ginkluotės, imitacinių priemonių ir šaudmenų inventorizaciją.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas