Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl Krašto apsaugos ministerijos 2001 m. veiklos ataskaitos

2002 gegužės 22 d. Nr. 20-4

Vilnius

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2002 m. balandžio 17 d. išvažiuojamajame posėdyje Šiaulių įguloje, dalyvaujant komiteto pirmininkui Alvydui Sadeckui, komiteto pirmininko pavaduotojui Algiui Kašėtai, komiteto nariams Algirdui Griciui, Gediminui Jakavoniui, Rasai Juknevičienei, Kęstučiui Kriščiūnui, Nikolajui Medvedevui, Giedrei Purvaneckienei, Rimantui Ruzui, Egidijui Skarbaliui, komiteto vyr. patarėjui Deiviui Valiuliui, patarėjui Petrui Montvilai, o taip pat Krašto apsaugos ministrui Linui Linkevičiui, krašto apsaugos viceministrams Jonui Gečui ir Valdemarui Sarapinui, Gynybos štabo viršininkui plk. Antanui Jurgaičiui, Karinių oro pajėgų vadui plk. Edvardui Mažeikiui, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui plk. Arvydui Pociui, Resursų ir programų departamento direktoriui Rimantui Jonaičiui, svarstė Krašto apsaugos ministerijos 2001 m. veiklos ataskaitą.

Komitetas, įvertinęs pateiktą medžiagą ir išklausęs Komiteto narių nuomones, pritarė Krašto apsaugos ministerijos 2001 m. veiklos ataskaitai ir ją vertina teigiamai. Krašto apsaugos ministerija veikia efektyviai ir racionaliai, stiprindama krašto gynybinius pajėgumus bei užtikrindama Lietuvos pasirengimą narystei Šiaurės Aljanse, sėkmingai pradėjo gynybos sistemos reformą bei įgyvendina pasirinktus kariuomenės plėtros prioritetus, veiksmingai sureagavo į tarptautinio terorizmo problemą.

Komitetas mano, kad krašto apsaugos ministerija turėtų ir toliau didinti pastangas įgyvendinant numatytas reformas ir sprendžiant uždavinius susijusius su naryste NATO, siekti kuo racionaliau paskirstyti biudžeto lėšas bei užtikrinti turimų resursų panaudojimo efektyvumą.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Vyriausybei

  1. Nagrinėti klausimą dėl UAB “Šiaulių aerouostas” perdavimo Krašto apsaugos ministerijai, visapusiškai įvertinant perdavimo sąlygas bei tolimesnes minėto oro uosto veiklos perspektyvas.

Krašto apsaugos ministerijai

  1. Įvertinti teisinę bazę, reglamentuojančią krašto apsaugos sistemos funkcionavimą bei veiklą ir esant reikalui, pateikti pasiūlymus Vyriausybei ir NSGK dėl teisės aktų reikalingumo ar jų tobulinimo.
  2. Nagrinėti klausimus dėl Lietuvos karinių pajėgų galimų specializacijos sričių bendroms su Šiaurės Aljansu karinėms užduotims vykdyti.
  3. Stiprinant Krašto apsaugos ministerijoje civilinę demokratinę kariuomenės kontrolę, mažinti ministerijoje dirbančių profesinės karo tarnybos karių skaičių, juos pakeičiant civiliais valstybės tarnautojais.
  4. Tobulinti viešųjų pirkimų vykdymo tvarką, užtikrinti racionalų ir skaidrų skiriamų asignavimų panaudojimą, glaudesnį bendradarbiavimą su vietiniais gamintojais. Nagrinėti galimybę įsigyti ginkluotę ir techniką kartu su kitomis valstybėmis. Informuoti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą apie rengiamus bei vykdomus ginkluotės pirkimus.
  5. Skirti didesnį dėmesį drausmės užtikrinimui ir narkomanijos prevencijai kariniuose vienetuose, kuriuose tarnauja privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.
  6. Imtis visų reikalingų priemonių veiksmingam mobilizacijos bei karo prievolės sistemos funkcionavimui užtikrinti.
  7. Artimiausiu laiku parengti ir suderinti su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM bendrus planus dėl numatomų VSAT užduočių ir veiksmų ginkluotųjų pajėgų sudėtyje.
  8. Įvertinti galimybes ir perspektyvą ateityje didinti profesinės karo tarnybos karių skaičių, palaipsniui mažinant privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičių ir iki š. m. gruodžio 1 d. pateikti informaciją Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas