Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto poasėdį

2002 m. birželio 5 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1584 ES.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą įvertinant Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Vaštakas.

 

2. SVARSTYTA:

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo projektas IXP-802(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ir Komiteto išvadas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

3. SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1442.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

4. SVARSTYTA:

Komercinių bankų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1443.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

5. SVARSTYTA:

Komercinių bankų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1444.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

6. SVARSTYTA:

Kredito unijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1445.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

7.SVARSTYTA:

Seimo narių S.Burbienės(2001-09-13), K.Kuzmicko (2002-06-03) , E.Maldeikio (2002-06-05), G.Šivicko (2002-05-27) pasiūlymai Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11,18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP - 494(4).

NUSPRĘSTA:

1. Seimo narės S.Burbienės pasiūlymams Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11,18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP - 494(4):

1.1. Pritarti pasiūlymui pakeisti 1 straipsnio 1 dalies 6 punktą ("už" balsavo - 8 ; "susilaikė" - 1 komiteto narys).

1.2. Pritarti pasiūlymui papildyti 11 straipsnio 5 dalies 1 punktą ("už" balsavo - 9 komiteto nariai).

2. Pritarti Seimo nario K.Kuzmicko pasiūlymui papildyti 11 straipsnį 6 (nauja) dalimi Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11,18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP - 494(4) (bendru pritarimu).

3. Pritarti Seimo nario E.Maldeikio pasiūlymui pakeisti 11 straipsnį Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11,18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP - 494(4) (bendru pritarimu).

4. Nepritarti Seimo nario G.Šivicko pasiūlymui pakeisti 11 straipsnį Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11,18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP - 494(4) ("už" balsavo - 2 ; "prieš" - 3; "susilaikė" - 4 komiteto nariai).

5. Seimo plenariniame posėdyje, svarstant Tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11,18, 21, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP - 494(4), komiteto paskirtas pranešėjas Seimo narė S.Burbienė vietoje Seimo nario J.Razmos (bendru pritarimu).

 

8-9. SVARSTYTA:

Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1490(3).

Seimo narių V.Karbauskio ir J.Razmos, Vidaus reikalų ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymai Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Svarstyme daryti pertrauką.

 

10. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-10) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-10) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Akcinių bendrovių įstatymo 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1477 bei Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15, 16 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1622 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas