Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-06-04 d. posėdį

S v a r s t y t a:

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektai.

(Teikėjai: Gintautas Kniukšta (IXP-1085A); Justinas Karosas (IXP-1085)).

N U S P R Ę S T A:

sujungti abu įstatymo projektus ir pateikti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

Komiteto paskirtas pranešėjas: Seimo narys Mykolas Pronckus

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas