Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 5 d. išvažiuojamajame posėdyje

Komitetas lankėsi Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Komisijos pirmininkė Irena Smetonienė paaiškino, kad naujosios sudėties Komisija veikia tik 1 mėnesį. Per tą laiką įvyko 2 posėdžiai. Patvirtintos 2 koordinacinės komisijos ir sudaryti pakomisijai. Kaip vieną iš pagrindinių ateities darbų Komisijos pirmininkė nurodė Kalbos politikos gairių sukūrimą. Nuo to, kokios bus šios gairės, didele dalimi priklausys ir tolesnis Komisijos darbas. Kalbos politikos gairių parengimas ilgas ir labai sudėtingas darbas, nes tai pirmasis bandymas planuoti kalbą. Komisijos sekretoriate pradėjo veikti Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius. Šis skyrius į pagalba ketina pasitelkti ne tik kalbininkus, bet ir platesnius visuomenės sluoksnius. Komisija planuoja sukurti naują interneto svetainę, kurioje bus galima surasti atsakymus į rūpimus kalbos klausimus. Komisijos pirmininkė informavo apie Rygoje įvykusį trijų Baltijos šalių Kalbos komisijų susitikimą ir apie ketinimą steigti trijų Baltijos šalių kalbų Tarybą, kuri gins šių šalių kalbų interesus Europos Sąjungoje. Kalbos komisijos Programų koordinatorė Vilija Ragaišienė pristatė 6 Kalbos komisijos šiuo metu vykdomas programas. Vykdydama šias programas Kalbos komisija bendradarbiauja daugiau kaip su 100 institucijų. Kalbos komisijos narys A. Rosinas išreiškė susirūpinimą, kad šiuo metu yra reikalaujama dalį mokslinių straipsnių publikuoti užsienio kalbomis.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas