Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl mobilizacijos programos

2002 kovo 27 d. Nr. 9 - 1

Vilnius

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2002 m. kovo 27 d. posėdyje, dalyvaujant komiteto pirmininkui A.Sadeckui, komiteto pirmininko pavaduotojui A.Kašėtai, komiteto nariams A.Griciui, G.Jakavoniui, R.Juknevičienei, K.Kriščiūnui A.Matulevičiui, N.Medvedevui, G.Purvaneckienei, R.Ruzui, E.Skarbaliui, N.Steiblienei, komiteto vyresniajam patarėjui D.Valiuliui, patarėjams P.Montvilai ir G.Kalinauskui, svarstė Mobilizacijos programos projektą.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, išklausęs išvadų rengėjų - A. Kašėtos ir R. Ruzo pastabas, Komiteto narių nuomones ir apibendrinęs turimą informaciją, nusprendė pritarti Komiteto patobulintai Mobilizacijos programai bei jos įgyvendinimo priemonių planui. Taip pat Komitetas konstatuoja, kad, siekiant užtikrinti visapusišką Ilgalaikės nacionalinį saugumą užtikrinančios programos vykdymą, būtina įvertinti šios programos įgyvendinimui numatytų papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikį.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Mobilizacijos programos įgyvendinimui reikalingos metodinės medžiagos bei materialinių išteklių nomenklatūros parengimui, taip pat būtiniems mokymams panaudoti programoje dalyvaujančių valstybės institucijų biudžetinius asignavimus.

Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos

Š. m. birželio mėn. informuoti Komitetą apie Mobilizacijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo eigą.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 05.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas