Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2001 m. veiklos ataskaitos

2002 m. birželio 3 d. Nr. 24-4

Vilnius 

Išklausęs STT 2001 m. veiklos ataskaitą, komiteto narių ir posėdžio dalyvių nuomones, komitetas pastebi, kad korupcinių nusikaltimų išaiškinta daugiau. Parengti svarbūs teisės aktai: Nacionalinė kovos su korupcija programa, Korupcijos prevencijos įstatymas.

Komitetas pritaria Specialiųjų tyrimų tarnybos 2001 m. veiklos ataskaitai ir mano, kad tarnyba gali ir turi spręsti sudėtingesnius kovos su korupcija uždavinius, kuriuos kelia reali situacija, bei siekti veiksmingesnių rezultatų.

Komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Sudarant 2003 m. valstybės biudžetą, ieškoti galimybių didinti biudžetinius asignavimus Specialiųjų tyrimų tarnybai, atsižvelgiant į papildomų asignavimų poreikį Nacionalinės kovos su korupcija programos ir Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimui.

Specialiųjų tyrimų tarnybai:

1. Aktyviai ir nuosekliai įgyvendinti 2002 metams numatytus savo veiklos prioritetus.

2. Siekiant pagerinti korupcijos tyrimą bei prevenciją:

2.1. Savalaikiai įvertinti korupcijos plitimą atskirose srityse ir neatidėliotinai imtis visų reikalingų priemonių.

2.2. Sutelkti pastangas į korupcinių sistemų atskleidimą ir išardymą; imtis veiksmingesnių priemonių valstybės ar savivaldybių institucijų vadovams, kurie savo veiksmais ar neveikimu sudaro sąlygas pavaldiems tarnautojams daryti korupcinius nusikaltimus; efektyviau panaudoti informaciją apie valstybės tarnautojus, kurie turėjo bendrų abejotinų interesų su asmenimis, patrauktais baudžiamojon atsakomybėn už korupcinius nusikaltimus, ir dėl to kyla pagrįstų abejonių dėl jų patikimumo ir lojalumo valstybei.

2.3. Iniciatyviai įsijungti pagal savo kompetenciją į tyrimą kartu su Policijos departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ir kitais operatyvinės veiklos subjektais bei prokuratūra, kuomet pastebimi ar galimi nusikalstamų darinių požymiai (organizuotos nusikalstamos ir nelegalaus verslo grupuotės bei korumpuoti valstybės tarnautojai ar pareigūnai).

3. Gerinti Tarnybos pareigūnų profesinius gebėjimus.

4. Užtikrinti efektyvų Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų funkcijų įgyvendinimą.

5. Į korupcijos prevencinę veiklą, visuomenės švietimą aktyviau pasitelkti nevyriausybines, visuomenines organizacijas.

6. Kas ketvirtį informuoti komitetą apie šio sprendimo įgyvendinimą.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 05.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas