Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2001 metų veiklos ataskaitos

2002 gegužės 22 d. Nr. 20-5

Vilnius

2002 m. balandžio 22 d. VSAT Lazdijų rinktinėje įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvažiuojamasis posėdis, kuriame buvo svarstoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM 2001 m. veiklos ataskaita. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: G.Jakavonis, K.Kriščiūnas, A.Matulevičius, N.Medvedev, R.Ruzas; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius; Vidaus reikalų viceministras J.Liaudanskas, VSAT vadas A.Songaila, VSAT vado pavaduotojas – Štabo viršininkas V.Zabarauskas, VSAT vado pavaduotojas Z.Žymančius, VSAT rinktinių vadai.

Išnagrinėjus pateiktą VSAT veiklos 2001 m. ataskaitą bei išklausius pareigūnų pasisakymų, komitetas pritaria pateiktai ataskaitai ir konstatuoja:

2001 m. PPD reorganizacija į VSAT įvyko sklandžiai, pasiekta pažanga, sprendžiant valstybės keliamus uždavinius. Nustatyta daugiau valstybės sienos pažeidimų atvejų, išaugo sulaikytų nelegalių migrantų skaičius ir sulaikytos narkotikų kontrabandos kiekiai, sulaikyta ženkliai daugiau vogtų transporto priemonių ir paieškomų asmenų. VSAT užtikrino šauktinių, tarnaujančių pasienyje, skaičiaus mažinimą. Baigiama diegti VSAT informacinė sistema.

Komitetas pažymi, kad įvykusi reorganizacija, teisinės bazės tobulinimas, racionalus biudžetinių asignavimų panaudojimas ir narystės ES reikalavimų įgyvendinimas turi tapti pagrindu tolimesnei VSAT veiklos pažangai, valstybės sienos apsaugos stiprinimui. Dar nepakankamas VSAT pareigūnų išsilavinimo lygis, išlieka aštri tarnybos pareigūnų korupcijos problema.

Komitetas pastebi, kad 2001 03 14 NSGK sprendime dėl PPD prie VRM (dabar – VSAT) 2000 m. veiklos ataskaitos Vyriausybei buvo siūlyta peržiūrėti konfiskuotų prekių realizavimo ir sunaikinimo tvarką, tačiau iki šiol nėra Vyriausybės reakcijos dėl minėto siūlymo.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Siekiant išvengti didelių krovininių automobilių eilių, ieškoti būdų kaip padidinti Kalvarijos-Budzisko PKP pralaidumą, pagerinti infrastruktūrą ir VSAT bei muitinės darbą,.

2. Apsvarstyti tikslingumą ir galimybes demontuoti pasenusią apsaugos signalizacijos sistemą Lietuvos-Lenkijos valstybės sienos ruože, kai bus baigti valstybės sienos su Lenkijos Respublika demarkavimo darbai.

3. Ieškoti sprendimų ryšium su prašymų suteikti pabėgėlio statusą skaičiaus padidėjimu, vykstant tranzitu iš Rusijos Federacijos per Lietuvą.

4. Peržiūrėti konfiskuotų prekių realizavimo ir sunaikinimo tvarką, apsvarstant konfiskuotų alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių naikinimo tikslingumą.

5. Rengiamame Statute, kuris reglamentuos pasieniečių tarnybos klausimus, įvertinti pareigūnų veiklos specifiką ir numatyti jame pareigūnų rotaciją, vykimo į tarnybą ir iš jos, maitinimosi lauko sąlygomis išlaidų kompensavimą bei kitas socialines garantijas, užtikrinančias VSAT pareigūnų ekonominį ir socialinį saugumą, ir paspartinti šio Statuto pateikimą Seimui.

Vidaus reikalų ministerijai:

1. Kartu su Krašto apsaugos ministerija užbaigti rengti bei derinti detalius planus dėl VSAT dalinių parengimo ginkluotos gynybos veiksmams ginkluotųjų pajėgų sudėtyje valstybės gynybos (karo) atveju.

2. Geriau aprūpinti Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie VRM priemonėmis efektyvesnei kovai prieš narkotikų kontrabandą.

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos:

1. Gerinti bendradarbiavimą su muitine, apsvarstyti galimybes sujungti VSAT informacinę sistemą su muitinės informacine sistema. Tobulinti pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą ir bendrą VSAT bei muitinės veiklą juose.

2. Imtis aktyvesnių ir efektyvesnių priemonių kovai su korupcija tarnyboje ir piktnaudžiavimu tarnyba. Ryžtingai spręsti klausimus dėl susikompromitavusių pareigūnų.

3. Kelti VSAT pareigūnų kvalifikaciją ir išsilavinimo lygį, unifikuoti karjeros principus, įtvirtinant kvalifikacinius reikalavimus, kaip svarbius kriterijus paaukštinant pareigose. Tobulinti personalo atrankos ir paskirstymo sistemą.

4. Toliau gerinti bendradarbiavimą su Policijos departamentu ir VSD kovoje su narkotikų kontrabanda, nelegalia migracija ir vykdant terorizmo prevenciją.

5. Išnagrinėti Užsieniečių registracijos centro veiklos kokybę ir iki š. m. birželio 15 d. apie tai pateikti informaciją Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

6. Seimui patvirtinus Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės programą, užtikrinti jos vykdymą.

Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos:

1. Aktyviau keistis informacija su VSAT, gerinti bendradarbiavimą ir apsvarstyti galimybes sujungti muitinės informacinę sistemą su VSATIS. Tobulinti PKP infrastruktūrą ir bendrą muitinės bei VSAT veiklą juose.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas