Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, užkertant kelią nekontroliuojamiems procesams laisvės atėmimo vietose, ryšium su ŽIV protrūkiu Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje

2002 m. birželio 3 d. Nr. 24-1

Vilnius

 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2002 m. birželio 3 d. posėdyje, dalyvaujant komiteto pirmininkui A.Sadeckui, komiteto pirmininko pavaduotojui A.Kašėtai, komiteto nariams S.Buškevičiui, A.Griciui, G.Jakavoniui, R.Juknevičienei, A. Matulevičiui, N.Medvedevui, E.Skarbaliui, N.Steiblienei, komiteto vyresniajam patarėjui D. Valiuliui, patarėjui G. Kalinauskui taip pat Teisingumo ministrui V. Markevičiui, Teisingumo viceministrui G. Švedui, Sveikatos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriui V. Gailiui, Policijos generaliniam komisarui V. Grigaravičiui, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento direktoriui R. Pukanasiui, Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus vyresniajam prokurorui R. Petrauskui svarstė kokių neatidėliotinų priemonių, užkertant kelią nekontroliuojamiems procesams laisvės atėmimo vietose, ryšium su ŽIV protrūkiu Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje buvo išklausytos visų posėdžio dalyvių ir komiteto narių nuomonės bei vertinimai, išanalizuota valstybės institucijų pateikta informacija ir buvo pažymėta, kad susidariusi situacija gali suformuoti rizikos veiksnius (neramumus, masinius smurto veiksmus, nepaklusnumo akcijas ir kita) ir sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Vyriausybei:

  1. Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programoje, numatyti prevencines priemones, kurias turi įgyvendinti Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos.
  2. Užtikrinti būtiniausių bei pirmaeilių narkotikų kontrolės bei prevencijos priemonių įkalinimo įstaigose finansavimą šiais metais bei įvertinti lėšų poreikį minėtoms priemonėms, sudarant 2003 m. valstybės biudžetą.

Teisingumo ministerijai:

  1. Nedelsiant pradėti asmenų vartojančių narkotikus ir (ar) užsikrėtusių ŽIV reabilitacijos procesą, įvertinti tikslingumą įsteigti Alytaus griežtojo rėžimo pataisos darbų kolonijoje gydymo ir reabilitacijos centrą. Ieškoti galimybių atskirti bei lokalizuoti vartojančius narkotikus ir užsikrėtusius ŽIV nuo kitų kalinių.
  2. Pravesti neeilinę Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos ir Alytaus griežtojo rėžimo pataisos darbų kolonijos darbuotojų atestaciją. 

Vidaus reikalų ministerijai:

Kartu su Teisingumo ministerija numatyti konkrečias priemones, užkertant kelią galimiems nekontroliuojamiems agresyviems procesams įkalinimo įstaigose bei šalia esančiose gyvenamosiose vietovėse. 

Teisingumo ministerijai, Policijos departamentui prie VRM, Specialiųjų tyrimų tarnybai:

Užtikrinti veiksmingą operatyvinių tarnybų funkcionavimą įkalinimo įstaigose.

Sveikatos apsaugos ministerijai:

Įvertinti susidariusią situaciją Alytaus griežtojo rėžimo pataisos darbų kolonijoje vadovaujantis LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu.

  

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas