Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 3 d. posėdyje

komitetas svarstė Švietimo ir mokslo ministro informaciją apie Valstybės kontrolės išvadas dėl vadovėlių leidybai skirtų lėšų panaudojimo tikrinimo rezultatų.

Nuspręsta prašyti Švietimo ir mokslo ministeriją iki 2002 -07 -01 informuoti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, kokių imtasi priemonių Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoms dėl vadovėlių leidybai skirtų lėšų panaudojimo tikrinimo rezultatų įvertinti, o iki 2002 -10 -01 parengti mokyklų aprūpinimo vadovėliais tvarką, garantuojančią racionalų lėšų panaudojimą ir, gavus ekspertų išvadas, ją išanalizuoti 2002 metų viename iš Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos posėdžių. Apie analizės rezultatus informuoti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Komitetas išklausė Švietimo ir mokslo ministerijos informacijos apie pasirengimą vaikų vasaros užimtumui užtikrinti. Informaciją pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinės politikos departamento direktorius Rolandas Zuoza. Komitetas bendru sutarimu nusprendė prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę: skirti papildomai 1000 tūkst. Lt 2002 metų vaikų užimtumo programoms finansuoti, 2003 metų valstybės biudžeto projekte numatyti ne mažiau lėšų vaikų vasaros užimtumo programoms, negu buvo skirta 2001 metų valstybės biudžete. Taip pat paprašyta Švietimo ir mokslo ministeriją: organizuoti visų tipų vaikų vasaros stovyklų organizacinę ir pedagoginę priežiūrą, bendradarbiaujant su VRM Policijos departamentu kartą per mėnesį pateikti informaciją Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir žiniasklaidai apie vaikų vasaros užimtumo būklę. Paprašyta numatyti daugiau lėšų vaikų užimtumo programoms rengiamame 2003 metų valstybės biudžeto projekte, negu buvo skirta 2002 metų biudžete. Komitetas siūlė Švietimo ir mokslo ministerijai parengti tvarką, laiduojančią: racionalų lėšų, skirtų vaikų vasaros užimtumo programoms vykdyti, panaudojimą ir glaudų visų žinybų bendradarbiavimą vaikų užimtumo srityje.

Nuspręsta prašyti Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentą sustiprinti patruliavimą vaikų vasaros stovyklose per visą jų veiklos laiką.

Taip pat prašyta Finansų ir Ūkio ministerijų pateikti informaciją Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui apie galimybę atsižvelgti į 2002-04 -17 Seime vykusios konferencijos „Vaikų užimtumas 2002 metų vasarą“ rezoliucijos 4 ir 6 straipsnius.

Posėdyje Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio pavedimu svarstytas Aukštesniųjų žemės ūkio ir žemės ūkio mokyklų direktorių asociacijos kreipimasis „Dėl profesinių mokyklų steigėjo“.

Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Žemės ūkio ir Profesinių mokyklų asociacijų atstovai. Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai išsaugoti profesinių mokyklų steigėjos funkciją ir paprašė Švietimo ir mokslo ministeriją bei Vidaus reikalų ministeriją iki 2002 -07 -01 dienos pateikti išvadas apie galimus padarinius profesinių mokyklų steigėjų funkcijas perdavus apskričių viršininko administracijai ir/arba savivaldybių taryboms.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas