Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.05.27 komiteto posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-05-27 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ projektŕ IXP-1621 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką. Prašyti Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų pateikti komitetui paskaičiavimus iki gegužės 31 d. kaip keistųsi valstybės tarnautojų darbo užmokestis, įgyvendinus šį nutarimą nuo šių metų liepos 1 dienos. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio papildymo įstatymo projektą IXP-1423 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Šiuo projektu siekiama reglamentuoti Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus darbo užmokesčio dydį ir nustatyti šio pareigūno pareiginės algos koeficientą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Seimo nario Petro Papovo pasiūlymą Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1506(2) ir nusprendė pritarti Seimo nario P.Papovo pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Seimo narių J.Jurkaus, E.Masiulio, J. Korenkos, A.Ramanausko ir V.Karbauskio pasiūlymus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 89 straipsniu įstatymo projektui IXP-1151(5)SP ir nusprendė pritarti Seimo narių pasiūlymams. Jo esmė, kad į rinkimų biuletenį būtų įrašyta ne daugiau kaip 15 pirmųjų sąrašo kandidatų vardai ir pavardės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu komitetu, svarstė:

- Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo projektą IXP-1306(2) ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką ir kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvados. Projektas pateiktas grupės Seimo narių, jo įgyvendinimui gali reikėti papildomų biudžeto asignavimų. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1584 ir nusprendė iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas ir komiteto pastabas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Pajūrio juostos įstatymo projektą IXP-1596 ir nusprendė iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Jūros Aplinkos apsaugos įstatymo projektą IXP-1597 ir nusprendė projektui pritarti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Statybos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1598 ir nusprendė projektui pritarti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Kelių įstatymo projektą IXP-782(2) ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertraukŕ iki bus pateiktas Susisiekimo ministerijos vertinimas siūlymų valdymo dalyje. Prašyti Ekonomikos komiteto nesvarstyti šio projekto be papildomo komiteto išvados. (Seimo statuto 149 str. 3 dalis.) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-1490 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką. Prašyti Ekonomikos komiteto persvarstyti šį projektą bendrame Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdyje dėl šio įstatymo koncepcijos. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 06 04.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas