Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 3 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-06-03

Komitetas, apsvarstęs Bausmių vykdymo kodekso projektą IXP-1526, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Baudžiamojo proceso kodekso 9(1), 9(2) ir 104(1) straipsnių pakeitimo bei kodekso papildymo 106(1) ir 414(1) straipsniais įstatymo projektą IXP-1570, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė atidėti svarstymą dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123, 124, 124(1), 127, 130, 130(2), 131, 262, 269, 270, 295, 304, 329 ir 339(2) straipsnių pakeitimo bei papildymo bei Kodekso papildymo 188(16) straipsniu įstatymo projekto IXP-1553.

Komitetas svarstė Seimo nario K.Kriščiūno pasiūlymus Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo projektui IXP-1504(2)t.y.:

4 straipsnis. Pramoginių pirotechnikos priemonių skirstymas

2) II klasės pirotechnikos priemonės – mažo galingumo civilinės pirotechnikos priemonės, kuriose (viename gaminyje) bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 3 gramus, bet neviršija 50 gramų. Šiai klasei priskiriamos baterijos, kurių pirotechninio mišinio kiekis viename užtaise neviršija 50g, o bendras visos baterijos pirotechninio mišinio kiekis neviršija 500g, ugnies geizeriai, petardos, ugnies fontanai, raketos su spalvotais šviesuliais ir sproginėjančiais mišiniais, spalvotų dūmų deglai ir kiti pirotechnikos gaminiai, kurie po pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės priskirti II klasės pirotechnikos priemonėms. Šios klasės pirotechnikos priemonėms taip pat priskiriamos raketos, kurios pagal bendrą pirotechninio mišinio kiekį turėtų būti priskirtos I klasės pirotechnikos priemonėms;

18 straipsnis. Civilines pirotechnikos priemones įsigyjančių ir naudojančių fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos

2. III klasės civilinių pirotechnikos priemonių gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys ir ne jaunesni kaip 18 metų juridinių asmenų įgalioti asmenys, kurie prieš tai yra supažindinti su instrukcijomis, kaip saugiai naudoti III klasės civilines pirotechnikos priemones. Supažindinimo su III klasės civilinių pirotechnikos priemonių saugaus naudojimo instrukcijomis tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Leidimą įsigyti sprogdiklius ir petardas išduoda teritoriniai policijos komisariatai.

Komitetas bendru sutarimu nepritarė Seimo nario K.Kriščiūno pasiūlymams.

Komitetas svarstė Seimo rinkimų įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1167, bei su juo susijusius įstatymų projektus IXP-1168-IXP-1173. Komitetas, išklausęs Komiteto patarėjų, Komiteto narių bei Komiteto posėdyje dalyvavusių, t.y. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vyr. teisės inspektorės V.Linartaitės, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Z.Vaigausko nuomones, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintiems įstatymo projektams. Išskyrus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(14), 214(16) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1171, kurį Komitetas bendru sutarimu nusprendė grąžinti iniciatoriams tobulinti.

 

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo “Dėl Respublikos Prezidento rinkimų paskyrimo” projektą IXP-1453, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui.

Komitetas svarstė Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" projektą IXP-1621. Komitetas apsvarstęs, bei išklausęs Komiteto vyr. patarėjo, Komiteto narių, bei posėdyje dalyvavusios Vidaus reikalų ministerijos sekretorės R.Budbergytės nuomones, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką iki birželio 10 d., bei pavesti Komiteto vyr. patarėjui A.Kabišaičiui paruošti projektą dėl Seimo komitetų vyr. patarėjų ir patarėjų pareigybių sąrašo patvirtinimo.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas