Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas "Dėl ŽIV infekcijos protrūkio Alytaus griežto režimo pataisos darbų kolonijoje"

2002 06 03 Nr. 6

 

Komitetas, š.m. gegužės 29 d. išklausęs Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų informaciją apie ŽIV infekcijos protrūkį Alytaus griežto režimo pataisos darbų kolonijoje, nutaria:
1. Siūlyti Teisingumo ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m.birželio 14 d. numatyti priemones užkirsti kelią tolesniam ŽIV infekcijos plitimui įkalinimo įstaigose ir lokalizuoti epideminius židinius, taip pat kartu su Vidaus reikalų ministerija imtis priemonių išaiškinti kontaktinius asmenis ir numatyti kitas priemones užkirsti kelią šios infekcijos plitimui nuteistiesiems išėjus į laisvę.
2. Siūlyti Vyriausybei ir Teisingumo ministerijai iki š.m. birželio 17 d. apsvarstyti galimas priemones užkirsti kelią narkotikų ir ŽIV plitimui įkalinimo įstaigose – administracijos ir kitų pareigūnų bei aptarnaujančio personalo atsakomybės griežtinimas dėl narkotikų platinimo įkalinimo įstaigose, maisto ir kitų siuntinių perdavimo ribojimas arba uždraudimas, privalomas periodinis kalinių sveikatos tikrinimas, kalinių gydymas nuo narkomanijos, psichologinė pagalba nuteistiesiems ir įkalinimo įstaigų darbuotojams ir kt.
3. Atsižvelgiant į Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatas Siūlyti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui ir Teisingumo ministerijai apsvarstyti galimybę Bausmių vykdymo kodekse numatyti privalomą kalinių tikrinimą dėl ŽIV infekcijos, narkotikų vartojimo bei jų privalomą gydymą ir esant reikalui – izoliavimą.
4. Siūlyti Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m. birželio 24 d. apsvarstyti AIDS profilaktikos ir Narkomanijos prevencijos bei narkotikų kontrolės programų įgyvendinimo efektyvumą ir peržiūrėti jas siekiant užkirsti kelią tolesniam narkomanijos ir ŽIV infekcijos plitimui, ypatingą dėmesį skiriant toms padidintos rizikos vietovėms bei įstaigoms, kur yra didelis narkotikus vartojančių asmenų skaičius, taip pat padidinti šioms programoms skiriamas lėšas.
5. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m. birželio 24 d. peržiūrėti ir sugriežtinti kraujo donorų atrankos tvarką ir paspartinti Kraujo donorystės įstatymo pataisų, nustatančių nemokamos donorystės įvedimą, rengimą.

  

Komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas