Lietuvos Respublikos Seimas

2002-06-03

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, birželio 3 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1628, su kuriuo Komiteto narius supažindino Vidaus reikalų ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos departamento direktoriaus pavaduotoja Nijolė Valintienė. Teikiamu ratifikuoti susitarimu kiekviena iš susitarimo šalių, vadovaudamasi savo valstybių įstatymais, bendradarbiauja kovodamos su terorizmu, neteisėta narkotikų apyvarta, organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais, kuriems užkardyti reikalingos abiejų valstybių kompetentingų institucijų priemonės, ypač kovojant su nusikaltimais, padarytais pasitelkus organizuotas nusikalstamas struktūras. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė siūlomam ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Dėl Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės ir Ukrainos Aukščiausios Rados parlamentarų forumo įkūrimo pristatė Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas. Siekiant stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą, pabrėžiant Lietuvos Respublikos ir Ukrainos tarpparlamentinių ryšių stiprinimo svarbą, išreiškiamas ketinimas įkurti Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės ir Ukrainos Aukščiausios Rados parlamentarų forumą. Šiuo tikslu ir buvo apsvarstytas Tarpparlamentinių ryšių su Ukrainos Respublika grupės pirmininko Valerijaus Tretjakovo pateiktas pasiūlymo projektas dėl Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės ir Ukrainos Aukščiausios Rados parlamentarų forumo įkūrimo. Po svarstymo šiam projektui, su tam tikrais papildymais, Komiteto nariai pritarė vienbalsiai.

Trečiąjį ir ketvirtąjį darbotvarkės klausimus - Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo Konstitucinio įstatymo projektą Nr. IXP-1638 bei Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo Konstitucinio įstatymo įrašymo į Konstitucinių įstatymų sąrašą įstatymo projektą Nr. IXP-1639 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis. Diskusijos metu Komiteto nariai nusprendė šių įstatymų projektų svarstymą pratęsti kitame Komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas