Lietuvos Respublikos Seimas

2002-06-03 BFK posėdis

 

1. Mokesčių administravimo įstatymo 2, 8, 19, 27, 29, 38, 38-1, 50, 52-1 ir 56-1 straipsnių pakeitimo ir papildymo 26-2 straipsniu įstatymo projektas IXP-1552.

Nuspręsta:

Pritarta pateiktam Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 6 už; 3 prieš; 2 susilaikė.

2. Finansų įstaigų įstatymo projektas IXP-514(2)ES.

Nuspręsta:

Pritarta pateiktam Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15, 16 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1622 - kuratoriai Alg.Butkevičius E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1624 - kuratoriai Alg.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo projektui IXP-1625 - kuratoriai Alg.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1090 - kuratoriai A.Plokšto, R.Palaitis /G.Morkūnas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas