Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, J. Karoso, K. Rimšelio, E. Savicko ir B. Vėsaitės komandiruotės į Ispanijos Karalystę 2002 05 08-15 d. ataskaita

Seimo Europos reikalų komiteto nariai V. P. Andriukaitis, B. Vėsaitė, K. Rimšelis, E. Savickas su oficialiu vizitu lankėsi Ispanijos parlamente. Delegaciją pakvietė Ispanijos parlamento Mišrios Europos Sąjungos komisijos pirmininkas J. Borrell Fontalles. Šis vizitas buvo svarbus visų pirma dėl to, jog Ispanija šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai, vyksta derybos dėl svarbių derybinių skyrių, o Seimo Europos reikalų komitetas nėra užmezgęs kokių nors glaudesnių dvišalių santykių su šios valstybės parlamentu diskusijoje Europos integracijos klausimais. Susitikimo metu buvo aptariama Lietuvos pažanga derybose ir pasirengimas 2004 m. tapti Europos Sąjungos nare, žemės ūkio, energetikos, dvišalių santykių, regioninės politikos klausimai.

Susitikime su Žemės ūkio ir kaimo reikalų komitetu, daugiausia dėmesio skirta Europos Sąjungos plėtrai ir su tuo susijusiomis žemės ūkio politikos aktualijomis. Seimo ERK delegacijos nariai pristatė derybinę situaciją bei akcentavo, jog Lietuvos pusės netenkina tiek tiesioginės išmokos, tiek kvotos, nustatytos krakmolui, linams, pieno produktams ir cukrui. Taip pat buvo aptarta Lietuvos žemės ūkio struktūra, gaminama produkcija bei konkurencinės galimybės, pristatyta jo raida. Savo ruožtu Ispanijos parlamentarai pasidalijo savo patirtimi. Ispanijai stojant į Europos Sąjungą tuo metu Katalonijos regiono žemės ūkio ministru buvęs Xavier Marimon pasidalijo regiono spręstomis problemomis Ispanijai tampant Europos Sąjungos nare. Jie taip pat gavo per mažas kvotas, kurias tapo įmanoma keisti tik praėjus beveik dešimtmečiui po narystės. Ispanijoje taip pat buvo netiksli statistika, kas įtakojo referencinių periodų duomenis. Todėl diskusijos su Europos Sąjunga dėl kvotų buvo labai sudėtingos. Tuo metu ispanų ūkininkai taip pat neturėjo pinigų žemės įsigijimui, todėl Vyriausybė įsteigė kreditavimo sistemą su mažomis palūkanomis žemei įsigyti. Taip pat buvo priimtas žemės eksploatavimo prioritetų bei paramos jauniems ūkininkams įstatymas (verčiamas iš ispanų kalbos, bus pridėtas vėliau). Ypač daug naudos Ispanijos žemės ūkis gavo per struktūrinius fondus, todėl tai dabar laikoma net svarbiau už tiesiogines išmokas. 1985 - 1990 m. ispanams teko sutikti su Europos Sąjungos siūlymais ir daryti daug nuolaidų, kad pasiektų tikslą - įstotų į Europos Sąjungą ir užtikrintų šalies ekonominį augimą. Tačiau ispanų parlamentarai pabrėžė, jog šiuo metu niekas nepasisakytų už tai, kad būtų grįžta prie buvusios iki narystės situacijos, o Ispanijos žemės ūkio kompanijos yra vienos moderniausių Europos Sąjungoje.

Susitikime su Ispanijos parlamento Mišria Europos Sąjungos komisija pagrindinis dėmesys skirtas IAE uždarymui ir su tuo susijusiais klausimais, kuriuos sprendžia Lietuva ir Europos Sąjunga. Lietuvos delegacija pristatė žodžiu ir raštu savo poziciją dėl IAE, ypatingai pabrėždama, jog iš Europos Sąjungos mes tikimės atitinkamų įsipareigojimų prisiėmimo, atskiro finansavimo IAE uždarymui bei kad tai būtų patvirtinta atitinkamuose dokumentuose. Taip pat buvo pristatytas Seime svarstomas nutarimas dėl mandato suteikimo Vyriausybei derėtis dėl IAE uždarymo sąlygų. Ispanijos parlamentarai sutiko, jog problema yra labai sudėtinga. Buvo keliamas klausimas ir dėl neigiamų socialinių - ekonominių pasekmių mūsų šaliai, dėl ko palaikymas integracijai į Europos Sąjungą gali sumažėti (pozicija dėl IAE pridedama). Taip pat akcentavome tai, kad Lietuva gali ateityje pritraukti tarptautinius investuotojus ir sudominti juos modernios branduolinės energetikos perspektyvomis mūsų regione.

Didelis dėmesys susitikimuose buvo skirtas ir Lietuvos santykiams su Kaliningrado sritimi bei pasirengimu narystei NATO. Delegacija pažymėjo, jog Lietuva jau yra uždariusi Teisingumo ir vidaus reikalų derybinį skyrių ir siekia prisijungti prie Šengeno sistemos, todėl aiškiai ir planingai vykdo atitinkamas priemones. Taip pat ir vizų įvedimą Kaliningrado srities gyventojams, atitinkamai siekdama kuo labiau palengvinti vizų išdavimą ir plėsdama savo konsulinį tinklą bei imdamasi visų įmanomų priemonių (pozicija dėl Kaliningrado srities pridedama).

Komiteto pirmininkas papildomai susitiko su Ispanijos Karalystės Užsienio departamento (Užsienio reikalų ministerijos) aukštais pareigūnais: URM Rusijos ir Rytu Europos subdirektorato direktoriumi Jose Rodriguez Moyano bei URM ES Bendrųjų ir techninių reikalų direktorato vadovu Viguera Rubio. Jiems taip pat buvo pristatyta Lietuvos situacija derybose, IAE klausimas, santykiai su Kaliningrado sritimi. Abu pareigūnai labai teigiamai įvertino Lietuvos pažangą derybose dėl narystės Europos Sąjungos bei pareiškė, jog Ispanija tikisi, jog Lietuva taps NATO nare po šių metų rudenį Prahoje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

ATASKAITA APIE SEIMO EUROPOS REIKALŲ KOMITETO

NARIŲ J. KAROSO IR K. RIMŠELIO DALYVAVIMĄ COSAC KONFERENCIJOJE
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISPANIJA

LR Seimas