Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos narių NATO Parlamentinėje Asamblėjoje Algirdo KUNČINO ir Alvydo SADECKO komandiruotės į Slovakijos Respubliką 2002 m. balandžio 24-28 d. ataskaita

2002 m. balandžio 25-27 dienomis Slovakijos sostinėje Bratislavoje vyko 51-asis NATO Parlamentinės Asamblėjos Rose-Roth iniciatyvos seminaras “NATO: naujos grėsmės, nauji horizontai”. Šį seminarą NATO PA rengė kartu su Vašingtono Cheminių ir biologinių ginklų kontrolės institutu.

Seminare dalyvavo parlamentarai iš NATO šalių bei šalių kandidačių, stebėtojai iš Švedijos ir Jugoslavijos parlamentų, tarptautinių organizacijų atstovai, Slovakijoje reziduojantys diplomatai, Slovakijos parlamento ir Vyriausybės nariai.

Pranešimus seminare skaitė ir diskusijose dalyvavo Slovakijos Užsienio reikalų ir Gynybos ministrai, Vašingtono Cheminių ir biologinių ginklų kontrolės instituto specialistai, NATO pareigūnai, ekspertai iš Italijos ir Jungtinės Karalystės. Į seminaro dalyvius taip pat kreipėsi Slovakijos Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas Jozef Migaš, kuris išreiškė įsitikinimą, kad Slovakija kartu su kitomis narystės NATO siekiančiomis Vidurio ir Rytų Europos šalimis bus pakviesta į aljansą ir galės dar labiau prisidėti, ginant demokratines vertybes ir užtikrinant saugumą ir stabilumą regione ir visame pasaulyje. J. Migaš pasidžiaugė, kad Slovakijoje visuomenės parama NATO narystei išaugo iki 60%.

NATO PA viceprezidentas Mario Palombo gerai įvertino šalių kandidačių indėlį, kovojant su terorizmu. Jo įsitikinimu, po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro išpuolių JAV, NATO turėjo naujai įvertinti situaciją. Šiandien į teroristų rankas pakliuvęs cheminis ar biologinis ginklas gali turėti pražūtingas pasekmes.

Vašingtono Cheminių ir biologinių ginklų kontrolės instituto prezidentas Michael Moodie savo pranešime pabrėžė, kad terorizmas yra globalinė problema ir kovojant su juo reikia sutelkti visas pajėgas. Tarptautiniai teroristai veikia visame pasaulyje – JAV, Europoje, Centrinėje ir Pietryčių Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje. Jie dalijasi turima informacija, skirsto pinigus, keičiasi specialistais.

M. Moodie priminė, kad jau nuo 1963 m. tarptautinė bendruomenė rimčiau susirūpino savo saugumu, nuo tada buvo pasirašyta 12 konvencijų, nukreiptų prieš terorizmą, vyksta aukščiausio lygio susitikimai, mokslininkai keičiasi patirtimi naujų technologijų srityje ir kt. Tačiau to nepakanka. Michael Moodie manymu, reikia sugriežtinti įstatymus, dalintis žvalgybine informacija, sustiprinti eksporto kontrolę, griežtai apriboti asmenų, galinčių prieiti prie pavojingų medžiagų skaičių. Teroristinių išpuolių sėkmingą įvykdymą gali sumažinti tik visas priemonių kompleksas.

Vašingtono Cheminių ir biologinių ginklų kontrolės instituto mokslinis bendradarbis Michael Powers supažindino su cheminių ir biologinių ginklų savybėmis, jų gamybos, platinimo ir poveikio galimybėmis. Šie ginklai yra labai pavojingi, nes net nedidelis jų kiekis gali sunaikinti daug žmonių ir užkrėsti visą supančią aplinką. Cheminį ir biologinį ginklą gali naudoti tiek gerai organizuotos grupuotės, tiek pavieniai asmenys, kuriuos išaiškinti kartais taip ir nepavyksta.

NATO Generalinio sekretoriaus padėjėjo pavaduotojas politikos klausimais ambasadorius Daniel Speckhard dar kartą patvirtino, kad 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuoliai JAV nenustūmė NATO plėtros į antrą planą ir NATO Viršūnių susitikime Prahoje lapkričio mėnesį į aljansą tikrai bus priimtos naujos narės. Ambasadorius taip pat užtikrino, kad NATO nepamiršo ir savo įsipareigojimų Balkanų regionui. NATO pareigūnas gerai įvertino šalių kandidačių pasirengimą narystei NATO ir išreiškė įsitikinimą, kad gana didelės šalies apsaugai skirtos lėšos bus naudojamos racionaliai ir atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo aplinką pasaulyje .

Seimo delegacijos NATO PA narys Alvydas Sadeckas atkreipė seminaro dalyvių dėmesį į tai, kad Lietuva iškart po rugsėjo 11-osios įvykių aktyviai įsijungė į antiteroristinę kampaniją ir priminė apie pagrindinių Lietuvos politinių partijų susitarimą ir finansinius įsipareigojimus, rengiantis tapti pilnateise aljanso nare ir stiprinant šalies apsaugą. Ambasadoriaus Speckhard A. Sadeckas paklausė, koks yra NATO požiūris į išlaidų gynybai struktūrą, atsižvelgiant į terorizmą ne vien kariniu aspektu. Ambasadorius Speckhard atsakė, kad kiekviena šalis planuodama gynybai skirtas lėšas biudžete turi numatyti kaip ir kur jos bus panaudotos. Kiekvienos šalies politikai, priimdami sprendimus, pirmiausia turi įvertinti tai, kas naudingiausia tos šalies žmonių ir pačios valstybės saugumui.

Slovakijos delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovas Frantisek Sebej apibendrindamas seminaro rezultatus dar kartą pabrėžė, kad terorizmas plinta nepaisydamas jokių sienų ir kad kovoje prieš terorizmą ir naujas grėsmes žmonijai turi susitelkti visos demokratiškos pasaulio valstybės. Jis užtikrino, kad NATO kandidatės ir ateityje rems savo partnerius, užtikrinant saugumą ir stabilumą pasaulyje.

2002 05 07

Algirdas Kunčinas

Alvydas Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SLOVAKIJA

LR Seimas