Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos, dalyvavusios Lietuvos kultūros dienose Tiūringijos žemėje 2002 m. balandžio 24-27 dienomis, ataskaita

Vokietijos Federacinės Respublikos Tiūringijos laisvosios žemės landtago iniciatyva 2002 m. balandžio 17-28 dienomis buvo rengiamos Lietuvos Respublikos kultūros dienos Tiūringijos žemėje. Kultūros dienų metu taip pat vyko Vilniaus ir Erfurto bendradarbiavimo 30-mečio renginiai. Kultūros dienose dalyvavo bendradarbiaujančių Kelmės, Šiaulių, Ukmergės savivaldybių saviveiklos kolektyvai.

Seimo parlamentinė ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė kartu su Kultūros ir Ūkio ministerijomis, Vilniaus savivaldybe ir Lietuvos Respublikos Ambasada Vokietijoje rėmė pasirengimą šioms dienoms ir buvo pakviesta dalyvauti kultūros dienų renginiuose. Seimo delegacija, kurią sudarė Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius (delegacijos vadovas), Europos reikalų komiteto vicepirmininkas, parlamentinės ryšių su Vokietijos FR grupės pirmininkas J.Karosas, TTK narys, parlamentinės grupės vicepirmininkas A.Vidžiūnas, ŠMKK narė D.Teišerskytė dalyvavo kultūros dienos renginiuose balandžio 24-27 dienomis.

Seimo delegacijos nariai apsilankė Erfurto universitete, kuris palaiko partnerystės ryšius su Vilniaus pedagoginiu universitetu ir kultūros dienų rėmuose surengė tarptautinį kolokviumą, skirtą politiškai dominuojančių valstybių kalbų įtakos rytų Europos kalboms temai. Susitikime su Erfurto Universiteto profesoriais ir VPU dėstytojais Universiteto prezidentas Prof. Bergsdorf papasakojo apie Erfurto universitetą kaip jauniausią Vokietijos universitetą, reformų universitetą, kuris orientuotas į trumpesnes universitetines studijas.

Seimo delegacija taip pat išklausė Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojos J.Senvaitienės pranešimą „Paminklų restauravimas ir muziejininkystė Lietuvoje“.

Seimo delegacija taip pat susitiko su kultūros dienų renginius globojusio Eizenacho miesto vyriausiuoju burmistru G.Schneider, kuris papasakojo apie dinamiškiausio Vokietijoje miesto vystymąsi, pirmaujantį pagal darbo vietų skaičių tūkstančiui gyventojų, nors po Vokietijos suvienijimo anksčiau vyravusi ir dabar įsigalėjusi mašinų gamybos pramonė buvo visiškai sugriauta. Vyriausiojo burmistro nuomone, sėkmės laidas buvo geri specialistai, kryptingas investicijų pritraukimas iš mašinų gamybos lyderių Vakarų Vokietijoje ir patogi geografinė padėtis.

Taip pat buvo apsilankyta Tiūringijos žemės landtage, įvyko susitikimai su Landtago prezidente Ch.Lieberknecht ir draugystės grupės su Lietuva vadovu J.Kallenbachu ir grupės nariais. Seimo pirmininko pavaduotojas pabrėžė, kad įvairias sritis nušviečianti Lietuva Tiūringijos renginiuose laiko savo kultūros egzaminą. Parlamento koordinuoti renginiai, tikimasi, duos postūmį Vyriausybių veiklai ir ryšiams.

Ch.Lieberknecht nuomone, Lietuvos kultūros dienos – be abejonės sėkmingi renginiai. Nors kultūros dienų rengimas nelaikomas parlamento darbu, bet į rengimą buvo įtrauktos Vyriausybės, įvairios institucijos, buvo remiamasi savivaldybėmis. Renginiai, kurių buvo apie trisdešimt, plačiai nušviesti masinėse informacijos priemonėse. Daugelyje žemės vietų pristatyta ne tik elitinė kultūra. Kultūros dienose dalyvavo daug jaunų žmonių, plečiasi savivaldybių bendradarbiavimas, - tai ir buvo renginių tikslas, pažymėjo Landtago prezidentė.

Įvykusiame parlamentiniame vakare landtage kartu su atstovais iš Lietuvos dalyvavo Tiūringijos žemės parlamento ir Vyriausybės nariai, Tiūringijoje lankiusis Jungtinių Amerikos Valstijų Senato delegacija.

Po tragiškų įvykių Erfurto Gutenbergo gimnazijoje Seimo delegacija pareiškė užuojautą Landtago prezidentei Ch.Lieberknecht, apsilankė Šv. Mišiose žuvusiems atminti ir grįžo į Vilnių.

Tvirtinu:

Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

JONO JUČO KOMANDIRUOTĖS Į ERFURTĄ 2002 M. BALANDŽIO 17-19 DIENOMIS ATASKAITA
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas