Lietuvos Respublikos Seimas

Jono Jučo komandiruotės į Erfurtą 2002 m. balandžio 17-19 dienomis ataskaita

Š. m. balandžio 17-19 dienomis Seimo valdybos sprendimu vykau į Lietuvos kultūros dienas Tiūringijoje.

2002 balandžio 17 d. dalyvavau ir perskaičiau pranešimą CDU organizuotoje konferencijoje "Tiūringija- tiltas rytų regionų kelyje į ES".

Pranešime aptariau Lietuvos pasirengimą narystei ES, esamas problemas ir lūkesčius. Pažymėjau, kad Lietuva šiuo metu jau yra uždariusi 23 skyrius ir 2002m. tikisi užbaigti derybas su ES ir 2004 m. dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Taip pat Lietuva tikisi, kad 2002 m. Prahos viršūnių susitikimuose bus pakviesta į NATO.

Atkreipiau dėmesį į tarptautinio ir regioninio valstybių bendradarbiavimo bei visuomenės švietimo svarbą.

Pabrėžiau aktyvų Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą,Vokietijos paramą Lietuvos siekiuose dėl narystės ES ir NATO.

Pažymėjau stiprius ryšius ir aktyvų bendradarbiavimą ir stiprius ryšius su Vokietijos federacinėmis žemėmis,o ypač ilgamečius ryšius su Tiūringija. Pabrėžiau,kad Lietuva vertina ,kad verslo kontaktų požiūriu Tiūringija-aktyviausia rytinės Vokietijos dalies žemė. Ir prasidėjusias Lietuvos kultūros dienas Tiūringijoje galima laikyti šio bendradarbiavimo retrospektyva.

Reziumuojant, atkreipiau dėmesį, kad bendradarbiavimas ES srityje aktualių valstybės tolesnio vystymosi uždavinių sprendime turi prioritetinę reikšmę. Todėl yra aukštai vertinamas bendradarbiavimas su Vokietija, kaip ES nare, ir ES kandidatėmis. Taip pat, kad bendradarbiaujant atsiranda naujos galimybės Baltijos jūros regiono , Tiūringijos ir Vilniaus apskrities ir visame plačiame europiniame bendradarbiavime.

Balandžio 17 d. dalyvavau Lietuvos kultūros dienų Tiūringijoje pradžios iškilmės, kituose renginiuose.

Balandžio 18 d. dalyvavau Eizenaho miesto ir Vokietijos Lietuvos draugijos Foto parodos atidaryme.

Balandžio 18 d. susitikau su Tiūringijos Kultūros ir aukštojo mokslo ministre prof. Dagmar Schipanski. Pokalbio metu su ministre, buvo nagrinėjama Lietuvos ir Tiūringijos bendradarbiavimo galimybės kultūros ir švietimo srityse.

Komandiruotės metu užmezgiau daug svarbių kontaktų bei įgijau žinių, kurios bus vertingos dirbant Seime.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas