Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gegužės 30 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1648

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 9, "prieš" -1, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

2.SVARSTYTA:

Valstybės esminių turtinių įsipareigojimų, susijusių su investicijomis į akcinę bendrovę "Mažeikių nafta", prisiėmimo įstatymo projektas IXP-1649 .

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo - 8; "prieš" - 2; "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas