Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gegužės 29 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas IXP-1574.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas bei pasiūlymus ir Komiteto išvadas ("už" balsavo 5, "prieš" - 4, "susilaikė"- 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

2.SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 2, 4 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1575.

NUSPRĘSTA:

1.Pritarti įstatymo projektui atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 8, "susilaikė"- 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1576.

NUSPRĘSTA:

1.Pritarti įstatymo projektui atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 8 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

4.SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1577.

NUSPRĘSTA:

1.Pritarti įstatymo projektui ("už" balsavo 8 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

5. SVARSTYTA:

Teisės departamento išvada Seimo nutarimo “Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto” projektui IXP-1484(2).

NUSPRĘSTA (“už” – 5, “prieš” – 5, “susilaikė” – 0):

1. Pritarti Teisės departamento pasiūlymui.

 

6.SVARSTYTA:

Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1271.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

7.SVARSTYTA:

Dėl Visagino miesto tarybos 2002-03-04 sprendimo Nr.230.

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 6, “prieš” – 4 komiteto nariai):

  1. Pritarti Visagino miesto tarybos 2002-03-04 sprendimui Nr.230 “Dėl Visagino miesto Savivaldybės tarybos kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę” .
  2. Priimti dėmesin, kad LR Seimas 2002-05-14 priėmė nutarimą Nr. 882 “Dėl Lietuvos pozicijų derybose su Europos Sąjunga energetikos derybiniame skyriuje ir nacionalinės energetikos strategijos pataisų, reikalingų sėkmingai stojimo į Europos Sąjungą eigai užtikrinti”.
  3. Pasiūlyti LR Vyriausybei:

  • Rengiant Nacionalinės energetikos strategijos pataisų projektą numatyti nuostatą, jog Lietuva ateityje sieks išlikti branduolinės energetikos valstybe;
  • Kuo skubiau spręsti Visagino miesto savivaldybės teritorijos išplėtimo klausimą;
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ruošiamame Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų, atleidžiamų dėl jos eksploatavimo nutraukimo, papildomo užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo projekte numatyti kompensuojamas darbo vietas atleidžiamiems Ignalinos AE ir Visagino miesto įmonių ir įstaigų darbuotojams ir investicijų į Visagino miestą pritraukimą;
  • Siekti su IAE uždarymu susijusius darbus pavesti atlikti vietinėms šalies įmonėms ir dirbantiesiems;
  • Su Ignalinos AE ir Visagino miesto likimu susijusių normatyvinių aktų projektus derinti su Visagino m. savivaldybės taryba.

 

8.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1648.

NUSPRĘSTA:

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto narių išsakytas pastabas (“už” balsavo 11, “prieš” - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

9.SVARSTYTA:

Valstybės esminių turtinių įsipareigojimų, susijusių su investicijomis į akcinę bendrovę "Mažeikių nafta", prisiėmimo įstatymo projektas IXP-1649.

NUSPRĘSTA:

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas ir Ekonomikos komiteto narių išsakytas pastabas (“už” balsavo 11, “prieš” - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

13-17.SVARSTYTA:

Pasirengimas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo projekto IXP-802(3), Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1442, Komercinių bankų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1443, Komercinių bankų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1444 bei Kredito unijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1445 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

18.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcinių bendrovių įstatymo 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1477 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, R.Vaštaką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. birželio 4 dienos.

 

19.SVARSTYTA:

Pasirengimas Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15, 16 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1622 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. birželio 7 dienos.

 

20.SVARSTYTA:

Pasirengimas Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1624 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

21. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-03) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-03) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-782(2) klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas