Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-05-29 d. posėdį

Svarstyta: Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas (IXP-1458ES)(3)

Naujasis Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas pakeis jau aštuntus metus galiojantį Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymą.

Komiteto sudaryta darbo grupė šio projekto tobulinimui gerokai jį sukonkretino ir papildė. įvertinti Seimo Ekonomikos komiteto, Žemės ūkio rūmų, Agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos miško savininkų asociacijos ir kitų institucijų siūlymai. Viso išnagrinėta apie 100 įvairių pasiūlymų ir pastabų.

Įstatymas papildytas naujomis sąvokomis “Garantinis užmokestis”, “Kaimo bendruomenė”, Žemės ūkio ir kaimo politikos skirsnis papildytas tokiomis svarbiomis nuostatomis, kaip kad “žemės ūkis yra prioritetinė sritis”, o politikos tikslai papildyti itin svarbiais: “eksporto plėtra” ir “kuo didesnis apsirūpinimas savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais”.

Į projektą įtraukta nuostata, kad iš anksto, iki birželio 1 d. Vyriausybė privalo paskelbti kitų metų svarbiausių žemės ūkio produktų gamybos kvotas bei intervencines kainas, taip pat nurodoma kam konkrečiai bus taikomos kvotos ir kiti apribojimai.

Įstatymo projektas taip pat papildytas naujomis nuostatomis dėl žemdirbių pajamų užtikrinimo ir mokestinių lengvatų taikymo bei paramos kooperacijos ir kaimo savivaldos plėtrai.

Įstatymas suderintas su kitais įstatymais, tarpe jų ir su Regioninės plėtros įstatymu.

įtvirtinta ir šio įstatymo įgyvendinimo parlamentinė kontrolė – kasmet Vyriausybė turės pateiktį Seimui ataskaitą apie šio įstatymo įgyvendinimą.

Įstatymas turėtų įsigalioti nuo ateinančių metų, todėl labai svarbu šį integracinį įstatymą priimti iki liepos 1 d, kad Vyriausybė turėtų laiko parengti tikrai daug poįstatyminių aktų, be to, šio įstatymo priėmimas turėtų teigiamą poveikį ir deryboms dėl Žemės ūkio skyriaus uždarymo.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti Vyriausybės pateiktam ir Komiteto patobulintam Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektui (IXP-1458ES).

SVARSTYTA: Dėl Seimo nario Audriaus Klišonio kreipimosi dėl Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.171 "Dėl Sveikatos Apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr.459 "Dėl vaistų, vaistinių medžiagų ir vaistinės asortimento prekių kainų nustatymo ir taikymo" dalinio pakeitimo" pasekmių kaimo gyventojams.

Komitetas išklausė Seimo nario Audriaus Klišonio pranešimą, Lietuvos farmacijos sąjungos, Vaistininkų sąjungos, Provincijos vaistinių asociacijos pateiktą informaciją. Pranešėjų teigimu, sumažinus vaistams antkainius, vaistinės negalės išsilaikyti ir joms gresia bankrotas.

Pavesta darbo grupei iki š.m. birželio 12 d. išnagrinėti kokį poveikį turės kaimo vaistinių prekybinei veiklai sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.171 nustatytos vaistų kainos.

SVARSTYTA: Dėl Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdyje (2002-05-17) iškeltų problemų.

Bus pateiktas Vyriausybei tvirtinti veiksmų planas, atsižvelgiant į žemdirbių konferencijos "Žemės ūkis plėtros procesų sūkuryje" rezoliucijoje pateiktus reikalavimus.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas