Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl paskolų už sojos rupinius (2002-05-13 Nr.21'2)

2002-05-13 Nr. 110-

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

SPRENDIMAS

2002-05-13 Nr.21'2

Vilnius

DĖL PASKOLŲ UŽ SOJOS RUPINIUS

Išnagrinėjus Lietuvos paukštininkystės bei Lietuvos kiaulių augintojų asociacijų ir AB “Girelės paukštynas” prašymus bei AB Turto bankas informaciją, Kaimo reikalų komitetas

NUSPRENDĖ:

1. Konstatuoti, kad skola uţ sojos rupinius 55-ioms Lietuvos įmonėms iš viso sudaro virš 94 mln. Lt., pusė šių įmonių turi beveik 25 mln. Lt. pradelstų skolų ir joms yra priskaičiuota 7,6 mln. Lt. palūkanų bei 9 mln. Lt. delspinigių. Trečdalis įmonių, paėmusių paskolą, yra bankrutavę arba likviduojamos, jų skola sudaro virš 28 mln. Lt. Šios skolos slegia įmonių finansinę būklę, varžo galimybes modernizuoti gamybą, trukdo diegti pažangias technologijas, mažesnes įmones priveda prie bankroto.

2. Pasiūlyti Vyriausybei, pavesti atitinkamoms ministerijoms išnagrinėti galimybę sumažinti palūkanas už sojos rupiniams paimtus kreditus, nurašyti priskaičiuotus delspinigius už pradelsto termino palūkanas bei išdėstyti paskolų, kurios buvo suteiktos sojos rupinių pirkimui, grąžinimo terminus iki 2020 metų.

3. Apie priimtus sprendimus šiuo klausimu informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas