Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-27 BFK posėdis

1. Apsvarstytas Mokesčių administravimo įstatymo 2, 8, 19, 27, 29, 38, 38-1, 50, 52-1 ir 56-1 straipsnių pakeitimo ir papildymo 26-2 straipsniu įstatymo projektas IXP-1552.

Nuspręsta:

Daryti Komitete svarstyme pertrauką.

2. Gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1368 IXP-1368.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. 1368(2)

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Seimo nario G.Vagnoriaus pasiūlymai 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-1587.

Nuspręsta:

Nepritarta pateiktam pasiūlymui.

Balsavimo rezultatai: 7 už (tame tarpe Komiteto pirmininkas); 7 prieš; - susilaikė.

4. Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymo projektas Nr.IXP-1547.

Nuspręstą:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui bei projektą patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Metrologijos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1309.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui IXP-1309, atsižvelgus į Teisės departamento pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu;

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims , sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)" 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP1023(2) - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo projektui IXP-802(3) - kuratoriai A.Plokšto G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1442 - kuratoriai A.Plokšto G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Komercinių bankų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1443 - kuratoriai A.Plokšto G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Komercinių bankų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1444 - kuratoriai A.Plokšto G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Kredito unijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1445 - kuratoriai A.Plokšto G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektui IXP-1085 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektui IXP-1085A - kuratoriai.Palionis G.Vagnorius /A.Brazdilienė/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 28.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas