Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. gegužės 27 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

 

Komiteto posėdis 2002 05 27d.

 

Komitetas bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutarties dėl asmenų, nuteistų laisvės atėmimu, perdavimo likusiai bausmei atlikti ratifikavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose ratifikavimo įstatymo projektams IXP 1599-1600.

Komitetas apsvarstęs Administracinių ginčų komisijų įstatymo 3, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1572(3), nusprendė bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Taip pat nuspręsta kreiptis į Seimo valdybą, prašant sudaryti darbo grupę, kuri nuspręstų šios komisijos reikalingumą.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė atidėti Bausmių vykdymo kodekso projekto IXP-1526 ir Civilinio kodekso 3.192, 3.193, 3.194, 3.195,3.196 ir 3.199 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-931, svarstymą iki 2002 06 03.

Komitetas apsvarstė Seimo nario J.Veselkos pasiūlymus dėl Referendumo įstatymo projekto ir balsų dauguma jiems nepritarė.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 27.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas