Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 27 d. posėdyje

 

Komitetas svarstė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projektą. Aptarti Seimo teisės departamento, Seimo narių Romos Dovydėnienės, Dalios Teišerskytės, Petro Gražulio, Dalios Kutraitės – Giedraitienės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko Jono Liniausko bei Seimo Šeimos ir vaiko komisijos pateiktas pastabas ir pasiūlymai. Komitetas nusprendė registruoti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projekto antrąjį variantą.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2001 metų veiklos ataskaitos” projektas. Nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti ir priimti nutarimo “Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2001 metų veiklos ataskaitos” projekto IXP-1520 antrąjį variantą.

Posėdyje išklausyta informacija apie Vilniaus rusų dėstomąja kalba mokyklų tinklo pertvarką. Posėdyje dalyvavo Seimo narys Vasilijus Fiodorovas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Arvydas Šaltenis, Vilniaus mero pavaduotojas Vitas Mačiulis, Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėja Regina Klepačienė, vyriausioji specialistė Danguolė Sabienė, Vilniaus švietimo skyriaus vedėjas Julius Skestenis, vedėjo pavaduotoja Teresė Blaževičienė, Rusų mokyklų asociacijos pirmininkė Ela Kanaitė, Lietuvos rusų sąjungos atsakingoji sekretorė Liudmila Dmitrijeva. Vilniaus rusų bendruomenė yra sunerimusi dėl to, kaip pertvarkomos mokyklos, kuriose mokoma rusų kalba. Bendruomenė supranta, kad sparčiai mažėjant mokinių būtina ieškoti racionalių sprendimų, tačiau reikia išspręsti ir dėl pertvarkos kylančias socialines problemas, garantuoti, kad į kitas mokyklas perėję mokiniai gautų kokybišką išsilavinimą. Vilniaus miesto švietimo vadovai pristatė mokyklų optimizavimo planą ir garantavo, kad visi pedagogai, kurie atitinka profesijai keliamus reikalavimus, turi pedagoginį išsilavinimą, bus aprūpinti darbu. Mokinių nuomonės apie pasirinksimą mokyklą taip pat yra atsiklausta. Į Seimo narių klausimus atsakė posėdžio svečiai, taip pat Švietimo ir mokslo ministras. Komitetas paprašė Vilniaus švietimo vadovų kitą savaitę susitikti su pertvarkomų mokyklų pedagogų ir tėvų bendruomenė ir argumentuotai paaiškinti pertvarkos būtinybę ir pasiūlyti sprendimų būdus.

Komitetas nagrinėjo Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybės studentų prašymą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 04 04 nutarimo Nr. 368, kuriuo partvirtintas studijų ir mokymo programų registras, o jame nėra įrašyta logopedo kvalifikacija. Pareiškėjų nuomone, šitas dokumentas pažeidžia studentų teises, nes stojant į universitetą buvo garantuojama, kad jie įgys logopedo kvalifikaciją. Komitetas išklausė Švietimo ir mokslo ministro, vyriausiosios specialistės Audronės Opulskytės, Studijų kokybės vertinimo centro eksperto prof. Algirdo Čižo paaiškinimų ir paprašė parengti projektą dokumentų, kuriais teisinė kolizija dėl logopedo kvalifikacijos būtų išspręsta.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas