Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2002-05-22)

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos bei Teisėjų asociacijos atstovams komitetas apsvarstė Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo projektą Nr. IXP-1422. Nutarta svarstyme daryti pertrauką iki 2002-05-29 ir patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus ir pastabas.

Bendru sutarimu komitetas nutarė Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1423 ir Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1424 siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti. Taip pat komitetas pritarė pagal Vyriausybės pastabas komiteto patobulintam Valstybinių pensijų įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1425.

Bendru sutarimu komitetas pritarė iniciatoriaus - Vyriausybės - pateiktam 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1587. Šiuo įstatymo projektu siūloma iš Privatizavimo fondo skirti 33 mln. litų daugiau gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti.

Komiteto padėjėja Rita Virbalienė
Naujausi pakeitimai - 2002 05 23.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas