Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-05-22 d. išvažiuojamąjį posėdį

Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, 2002 m. gegužės 22 d. surengė išvažiuojamąjį posėdį Lietuvos valstybinio Žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centre. Aplankyti šio centro Žeimenos ir Ignalinos filialai Posėdyje dalyvavo Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija.

Posėdyje apsvarstytos Lietuvos vidaus vandenų žuvininkystės vystymo problemos.

Lietuvos valstybinio Žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro generalinis direktorius Povilas Kindurys pažymėjo, kad per paskutiniuosius 7 metus kasmet į vidaus vandenis išleidžiamo žuvų mailiaus skaičius padidėjo nuo 17 iki 226 mln. vienetų. Tai davė apčiuopiamų rezultatų – praturtinti vidaus vandenys, kuriuose jau apie trečdalis sugaunamų žuvų laimikio sudaro intensyviai įveistos žuvys. Siekiant toliau didinti žuvų produktyvumą, atkurti lašišų ir kitų vertingų žuvų populiacijas upėse, kasmet reikėtų įveisti po 560-720 mln. žuvyčių.

Posėdžio dalyviai pritarė Šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos programai ir pasiūlys Vyriausybei atitinkamai papildyti Valstybės investicijų 2003-2004 metų programos projektą.

Numatytos priemonės žuvų migracijai ir neršto sąlygoms pagerinti, atkreiptas dėmesys, kad dėl užtvankų statybos jau prarasta apie 70 proc. potencialių praeivių žuvų nerštaviečių, akcentuota žuvų praėjimo takų įrengimo ir jų priežiūros svarba.

Atkreiptas dėmesys į brakonieriavimo mastą. Apytikriais duomenimis brakonieriai sugauna daugiau žuvų, nei vidaus vandenyse sužvejoja žvejai verslininkai ir mėgėjai.

Šalyje 20 bendrovių ir apie 50 ūkininkų augina žuvis tvenkiniuose, kurių bendras plotas sudaro virš 10 tūkst. hektarų. Beveik visi tvenkiniai užpildomi vandeniu elektrinių siurblių pagalba. Tvenkinių savininkai, pabrangus elektros energijai, jau negali dalies tvenkinių naudoti žuvų auginimui. Tvenkiniuose plinta žuvų ligos, nes pilnai neatliekamos profilaktinės priemonės dėl brangių ir nekompensuojamų chemikalų bei kitų medžiagų.

Nepritarta Finansų ministerijos parengto LRV nutarimo “Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius” projekto naujiems tarifams, kurie gali padidėti net 40 kartų, ir siūloma palikti dabartiniu metu galiojantį nuomos mokesčio už valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius tarifą bei tvarką.

Siekiant pagerinti žuvų išteklių atkūrimą ir sustiprinti žuvisaugos tarnybų veiklos efektyvumą, Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija pateiks Vyriausybei bei atitinkamoms institucijoms konkrečius pasiūlymus.

 

 

Leonardas Michelbertas, 39 67 66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas