Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gegužės 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1031.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Švietimo, mokslo ir kultūros) įstatymo projektą atmesti, nes norint pasiekti Europos Sąjungoje keliamus tikslus dėl laisvo prekių bei paslaugų judėjimo bei laisvės steigtis įgyvendinimo bei valstybių narių nacionalinių įstatymų nuostatų, turinčių tiesioginės įtakos vidaus rinkos funkcionavimui, suderinimo, būtina nustatyti tapačias prekių ženklo įgijimo bei registracijos galiojimo išlaikymo sąlygas visose valstybėse narėse ("už" balsavo 8, "prieš" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nario P.Gražulio 2002-05-21 pasiūlymai ir Teisės departamento išvada Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui IXP-1267(4).

NUSPRĘSTA:

1. Seimo nario P.Gražulio pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui IXP-1267(4):

1.1. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 1 straipsnio 8 dalį ("už" balsavo - 3; "prieš" - 6; "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

1.2. Nepritarti pasiūlymui atstatyti galiojusio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį (bendru sutarimu).

1.3. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ("už" balsavo - 1; "prieš" - 9; "susilaikė" - 1 komiteto narys).

1.4. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 19 straipsnio 3 dalį (bendru sutarimu).

1.5. Nepritarti pasiūlymui papildyti 19 straipsnį 6 dalimi (bendru sutarimu).

1.6. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 3, 8, 15 ir 16 punktus (bendru sutarimu).

1.7. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 21 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktus (bendru sutarimu).

1.8. Nepritarti pasiūlymui papildyti 21 straipsnio 1 dalį 8 punktu (bendru sutarimu).

1.9. Nepritarti pasiūlymui pakeisti 21 straipsnio 2 dalį (bendru sutarimu).

1.10. Nepritarti pasiūlymui papildyti 21 straipsnį 6 dalimi (bendru sutarimu).

1.11. Nepritarti pasiūlymui papildyti 25 straipsnio 1 dalį 4 ir 5 punktais (bendru sutarimu).

1.12. Nepritarti pasiūlymui papildyti 30 straipsnį naujomis dalimis (bendru sutarimu).

2. Teisės departamento išvadai Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui IXP-1267(4):

2.1. Pritarti pastabai pakeisti 1 straipsnio 8 dalį ("už" balsavo - 7; "prieš" -2; "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2.2. Nepritarti pastabai pakeisti 17 straipsnio 1 dalį (bendru sutarimu).

2.3. Nepritarti pastabai pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 3 punktą (bendru sutarimu).

2.4. Nepritarti pastabai pakeisti 30 straipsnio 7 dalį (bendru sutarimu).

 

3.SVARSTYTA:

"Dėl Visagino miesto tarybos 2002-03-04 sprendimo Nr.230"

NUSPRĘSTA:

Į posėdį neatvykus Visagino m. atstovams, klausimo svarstyme daryti pertrauką.

 

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-05-27) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-05-27) darbotvarkę.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1584 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Vykusio pasitarimo "Dėl vaistų antkainių problemų" metu, išklausius Lietuvos farmacininkų bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų nuomones, susidariusioms problemoms spręsti buvo nuspręsta sudaryti darbo grupę (V.Uspaskich, S.Burbienė, V.Karbauskis, K.D.Prunskienė, B.Vėsaitė (Ekonomikos komiteto nariai), V.Nekrašas (Sveikatos reikalų komiteto narys), Sveikatos apsaugos ministerijos bei farmacininkų atstovai).

Taip pat vyko Branduolinės energijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-871 ir Branduolinės energijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-871(A) bei Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1548 klausymai.




Naujausi pakeitimai - 2002 05 23.
Rasa Ona Duburaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas