Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 22 d. posėdyje

Komitetas svarstė Seimo nario E. Masiulio teikiamus Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Komitetas paskirtas papildomu. Nuspręsta iš esmės pritarti Seimo nario E. Masiulio teikiamiem įstatymų projektams Nr. IXP-662, 663.

Svarstyta Valstybinės kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų ataskaita, kurią pristatė Komisijos pirmininkės pavaduotoja J. Palionytė. Komisija Seimo nutarimu Nr. IX-545 buvo įpareigota parengti Valstybinės kalbos politikos gaires. Šio darbo komisija neatliko, tačiau naujoji Komisija jau pradėjo rengti šias gaires. Remiantis parengtomis gairėmis galima būtų rengti Valstybinės kalbos įstatymo pakeitimus, nes šis įstatymas jau yra pasenęs ir turėtų būti ateityje keičiamas. Komitetas nusprendė teikti Seimui svarstyti nutarimo Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitos projektą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nutarimas

dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitos

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitą, nutaria:

1 straipsnis.

Iš dalies pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitai.

2 straipsnis.

Pavesti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai:

iki 2002 m. lapkričio 1 d. parengti Valstybinės kalbos politikos gaires ir pateikti jas Seimui svarstyti.

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo pirmininkas

 

 

Teikia Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

 

Komiteto pirmininko pavaduotoja Janė Narvilienė
Naujausi pakeitimai - 2002 05 23.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas