Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-22 BFK posėdis

1. Apsvarstytas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1587.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Apsvarstyti Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo" projektui Nr.IXP-1521(2).

Nuspręsta:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

- Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" projektui IXP-1621 - kuratoriai Alg.Butkevičius K.Glaveckas /A.Brazdilienė G.Morkūnas/.

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 22.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas