Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 20 d. posėdyje

 

Komitetas kartu su Prezidento kanceliarijos vadovu Andriumi Meškausku baigė svarstyti gautas pastabas ir pasiūlymus Valstybės apdovanojimų įstatymo projektui. Seimo narys Antanas Napoleonas Stasiškis pristatė savo pasiūlymą įsteigti naują Kunigaikščio Margirio ordiną bei medalį, skirtus apdovanoti asmenis, pasižymėjusius ginant Lietuvos nepriklausomybę 1940-1990 metais, akcentuojant ne įvykdytus žygdarbius, bet moralines savybes: didelę dvasios tvirtybę, pasiaukojimą pogrindžio kovoje, ištvermę ir sugebėjimą nepalūžti patekus į priešo rankas. .Komitetas nutarė dar vieno ordino steigimui nepritarti, bet papildyti Vyčio Kryžiaus ordino ir medalio statutą atitinkamomis nuostatomis. Apsispręsta, kad Dariaus ir Girėno medalį nusipelniusiems aviatoriams skirs Susisiekimo ministras. Nutarta įregistruoti 2 įstatymo variantą ir pateikti jį svarstyti Seimo plenariniame posėdyje.

Komitetas svarstė Švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektą ir Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Projekto autorė D. Mikutienė paaiškino, kad rugsėjo pirmąją tėvai susiduria su problema, kai būtina atsiprašyti iš darbo, kad galėtų dalyvauti rugsėjo pirmosios renginiuose. Komiteto nariai pastebėjo, kad padarius rugsėjo 1-ąją valstybinės šventės diena pedagogai vis tiek turės eiti į darbą, kyla klausimas, kokiu būdu jiems bus atlyginama už darbą šventės dieną ir ar yra tam numatyta pinigų. Komitetas nutarė prašyti Vyriausybės nuomonės. Taip pat buvo suabejota, ar rugpjūčio 31-oji yra tinkama data Laisvės dienai paminėti. Nutarta prašyti Istorijos instituto išvados dėl Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto.

Svarstytas Visuomenės informavimo įstatymo 34 str. pakeitimo įstatymo projektas, Valstybinės kalbos įstatymo 16 ir 25 str. pakeitimo įstatymo projektas bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso 91(2) ir 246 (7) str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Komitetas nutarė siūlyti Seimui svarstyti ir priimti Visuomenės informavimo įstatymo 34 str. pakeitimo įstatymo projektą ir Valstybinės kalbos įstatymo 16 ir 25 str. pakeitimo įstatymo projektą. Taip pat nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui teikti Seimui svarstyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 91(2) ir 246 (7) str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, patobulintą, atsižvelgus į Seimo teisės departamento ir Komiteto pastabas.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas