Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. gegužės 20 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

Komiteto posėdis 2002 05 20

 

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 91(2) ir 246(7) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1380(2), bei išklausęs komiteto narių bei posėdyje dalyvavusio Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko D.Smalinsko, bei projekto autoriaus J.Korenkos pastabų, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė daryti svarstyme pertrauką dėl Seimo rinkimų įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1167, bei su juo susijusių įstatymo projektų IXP-1168-IXP-1173. Taip pat nuspręsta sudaryti darbo grupę iš atitinkamų institucijų atstovų, kuri pateiktų komitetui suderintų įstatymų projektų variantą.

 

Komitetas, apsvarstęs Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektą IXP-1016, nusprendė bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

Komitetas, apsvarstęs Susirinkimų įstatymo 8, 11, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1015, bendru sutarimu nusprendė nepritarti pateikto įstatymo projekto redakcijai, bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 20.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas