Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdžius 02-05-14 ir 02-05-15

2002 m. gegužės mėn. 14 d. komitetas pirmu klausimu apsvarstė Seimo narių pasiūlymus Darbo kodekso projektui IXP-1268(3). Buvo pritarta Seimo nario A.Syso pasiūlymams, o nepritarė Seimo narių A. Meliano, D. Teišerskytės, G.Steponavičiaus, P.Vilko bei A. Bauros, G. Didžioko, S. Kružinausko, A. Macaičio, J.Budrevičiaus, A. Puloko, M. Basčio, B. Bradausko, R. Sinkevičiaus, J.Juozaitienės, J. Raistenskio, V. Baravyko, A. Rimo, V. Orechovo, Z. Mačerniaus, G. Mikolaičio, V. Saulio, J. Utovkos pasiūlymams Darbo kodekso projektui IXP-1268(3). Svarstyme dalyvavo Teisės departamento vyresnioji konsultantė D. Petrylaitė.

Atsižvelgiant į Etikos ir procedūrų komisijos rekomendaciją komiteto pirmininkui A. Sysui nusišalinti nuo Darbo kodekso projekto IXP-1268(3) bei Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto IXP-1269(2) klausimo pateikimo pranešėjų, komitetas pranešėju perskyrė komiteto narį V. Fiodorovą.

2002 m. gegužės mėn. 15 d. posėdyje komitetas apsvarstė klausimą “Dėl įmonių bankroto administratorių veiklos, organizuojant darbuotojų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, tenkinimą" (parlamentinės kontrolės tęsinys). Konstatuota, kad:

1. Darbo užmokesčio skola darbuotojams pasiekė 175,3 mln. litų.

2. Vyriausybė nepateikė nuomonės dėl dalies komiteto 2001 m. gruodžio 19 d. pasiūlymų.

Nutarta siūlyti Vyriausybei paspartinti parengto Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimą Seimui, taip pat pakartotinai siūlyti Vyriausybei pateikti komitetui pasiūlymus, ar bus tenkinami ir kaip bus tenkinami likviduotų įmonių darbuotojų, kurie negavo išmokų iš Garantinio fondo, reikalavimai, susiję su darbo santykiais.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Vyriausybės išvadą Valstybės Turto Fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-504(2). Komitetas nepritarė Vyriausybės išvadai nepritarti įstatymo projektui Nr. IXP-504(2) bei pasiūlė Vyriausybei paruošti ir pateikti Seimui įstatymo projektą, kuris reglamentuotų valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų ir darbuotojų bendrąsias darbo užmokesčio dydžio nustatymo sąlygas.

Komitetas nutarė deleguoti Seimo narį E. Karečką į Neįgaliųjų metų Lietuvoje koordinacinį komitetą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 16.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas