Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gegužės 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Energetikos įstatymo projektui IXP-1195(4).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti pirmam pasiūlymui, 2 straipsnio 24 dalyje sukeičiant vietomis žodžius “patikimumo” ir “saugumo” (bendru sutarimu).
  2. Pritarti antram pasiūlymui dėl 5 straipsnio (bendru sutarimu).
  3. Trečią pasiūlymą dėl 12 straipsnio 1 dalies iniciatorius atsiėmė.
  4. Iš dalies pritarti ketvirtam pasiūlymui dėl 12 straipsnio 5 dalies, išbraukiant žodžius “konkurso būdu” ir “Vyriausybės” ir paliekant žodžius “nustatyta tvarka” (bendru sutarimu).
  5. Nepritarti penktam pasiūlymui dėl 17 straipsnio 4 dalies papildymo 8 punktu (“už”-8, “prieš”-1, “susilaikė”-1);
  6. Šeštą pasiūlymą dėl 28 straipsnio 2 dalies iniciatorius atsiėmė.

 

2. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Energetikos įstatymo projektui IXP-1195(4).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti pirmam pasiūlymui dėl 17 straipsnio 3 dalies, papildant pasiūlymą žodžiais “arba jam prilygintą” (bendru sutarimu).
  2. Pritarti antram pasiūlymui dėl 17 straipsnio 6 dalies (“už”-8, “prieš”-0, “susilaikė”-1).

3.SVARSTYTA:

Teisės departamento išvada Energetikos įstatymo projektui IXP-1195(4).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Nepritarti pirmai pastabai dėl 17 ir 28 straipsnių.
  2. Pritarti antrai pastabai ir 21 straipsnio 2 dalyje vietoje žodžio “nustatyta” įrašant žodį “numatyta”.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1587 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

5. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-05-20) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-05-20) darbotvarkę.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas