Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 13 d. posėdyje

Komiteto nariai kartu su Prezidento kanceliarijos vadovu Andriumi Meškausku aptarė gautas pastabas ir pasiūlymus Valstybės apdovanojimų įstatymų projektui. Diskutuota dėl Seimo nario Napoleono Stasiškio pasiūlymo įsteigti naują Kunigaikščio Margirio ordiną bei medalį, skirtus apdovanoti asmenis, ypač pasižymėjusius ginant Lietuvos nepriklausomybę, kai kurių esančių apdovanojimų. Nutarta pratęsti svarstymą kitą savaitę ir apsispręsti dėl naujo įstatymo projekto varianto.

Svarstytas Komiteto narės Dalios Teišerskytės pateiktas įstatymų, susijusių su etnine kultūra, paketas:

  • Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas;
  • Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas;
  • Archyvų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas;
  • Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas;
  • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(9) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas;

(IXP-1112; IXP-1113; IXP-1114; IXP-1115; IXP-1116).

Nutarta pritarti šiems projektams ir teikti Seimui svarstyti.

Posėdyje Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, atsiliepdamas į Seimo pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio siūlymą, išklausė Švietimo ir mokslo ministerijos informacijos apie tai, kaip yra rengiamasi naudotis Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Informaciją pateikė ministerijos skyriaus vedėjas Antanas Levickas, kuris yra paskirtas Europos socialinio fondo (ESF) paramos Lietuvos švietimo programoms koordinatoriumi. Komiteto nariai pageidavo, kad jiems būtų pateikta kuo konkretesnė informacija apie ESF teikiamos paramos administravimą, kai tik reikalingi dokumentai bus baigti ruošti ir derinti su atitinkamomis Europos Sąjungos įstaigomis.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas