Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gegužės 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1505.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui įvertinant Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 6, "prieš" -5 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja B.Vėsaitė.

 

2.SVARSTYTA:

Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1506.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui įvertinant Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 7, "prieš" 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja B.Vėsaitė.

 

3.SVARSTYTA:

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1507.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui įvertinant Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 6, "prieš" -1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja B.Vėsaitė.

 

4.SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 2, 8, 19, 27, 29, 38, 38(1), 50, 52(1) ir 56(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo 26(2) straipsniu įstatymo projektas IXP-1552.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir šias Ekonomikos komiteto pastabas:

- ypatingą dėmesį skirti sąvokų pavadinimams ir jų apibrėžimams (pvz., papildant keičiamo įstatymo 2 straipsnį 25 pastraipa, sąvokos “piktnaudžiavimas” pavadinimą reiktų išplėsti nurodant kuo piktnaudžiaujama);

- pergalvoti nuostatą, kad mokesčio bazės nustatymo ir mokėtinos mokesčio sumos apskaičiavimo atsižvelgiant į veiklos tikrąją ekonominę esmę būdų taikymo tvarką nustato finansų ministras (keičiamo įstatymo papildomo 26-2 straipsnio 2 dalis);

- kadangi įstatymo projektas liečia gana naujus mokesčio administravimo dalykus (siekiama įtvirtinti esmės pirmenybės prieš formą principą), reikėtų kad jis būtų plačiai aptartas su auditorių bei verslo bendruomenėmis ("už" balsavo 6, "prieš" -5 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas E.Maldeikis.

 

5.SVARSTYTA:

Akcizų įstatymo 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1234.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 6, "prieš" - 1, "susilaikė" - 3 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Biudžeto ir finansų) suderinti šio įstatymo projekto nuostatų įsigaliojimo datą .

3. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

6.SVARSTYTA:

Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1035.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 9, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir Ekonomikos komiteto rekomendaciją apjungti šį projektą su Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 3, 4, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedėliu įstatymo projektu Nr. IXP- 1439(2).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J. Budrevičius.

 

7.SVARSTYTA:

Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 3, 4, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedėliu įstatymo projektas IXP-1439(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir Ekonomikos komiteto išvadas.

2. Nustatant bazinį mokesčio tarifą, tikslinga taikyti laipsniuotą sistemą, t.y. skirtingus tarifo dydžius nustatyti tam tikroms gavybos iš telkinio dalims.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: J Budrevičius.

 

8-11.SVARSTYTA:

Pasirengimas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projekto IXP-1574, Pelno mokesčio įstatymo 2, 4 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1575, Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1576 bei Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1577 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, E.Maldeikį ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1031 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2002 05 14.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas