Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.05.06 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002.05.06 d. komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19 ir 37 straipsnių papildymo, 6, 13, 17, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 31(1) straipsniais įstatymo projektą IXP-1223 ir nusprendė: 1. Grąžinti projektą iniciatoriui tobulinti, atsižvelgiant į papildomo komiteto, Seimo Teisės departamento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadas. 2. Prašyti iniciatoriaus pateikti komitetui informaciją apie įvykdytas valdymo sričių reformas, atsižvelgiant į saulėlydžio ir saulėtekio komisijos programą ir uždavinius. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymo projektą IXP-1424 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką ir kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl kategorijų nustatymo pareigybėms, numatytoms Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo 108 ir 109 straipsniuose. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą ir kitus ji lydinčius įstatymų projektus IXP-990 –994 ir nusprendė grąžinti projektus iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant Seimo teisės departamento, Vyriausybės ir papildomų komitetų išvadas . (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Teisės departamento ir Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 89 straipsniu įstatymo projektui IXP-1151(4) ir nusprendė: 1. Pritarti Seimo Teisės departamento išvados 3 punktui, nepritarti 1, 2, 4 ir 5 punktams. 2. Nepritarti Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1501 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą bei komiteto nuomonę, kad perduodant funkcijas savivaldybėms būtina atsižvelgti į Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonę, įvertinti funkcijos vykdymo finansavimo galimybes bei papildyti atitinkamus Vietos savivaldos įstatymo straipsnius. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Einamuosiuose klausimuose komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos laikinai einančio sekretoriaus pareigas A.Astrausko informaciją “Dėl valstybės funkcijų dekoncentravimo ir apskričių funkcijų finansavimo“ ir nusprendė: Siūlyti Vidaus reikalų ministerijai kartu su Švietimo ministerija per 2 savaites pateikti komitetui suderintus siūlymus dėl profesinių mokyklų steigėjų funkcijų perdavimo iš švietimo ministerijos – apskritims.

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396 806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 05 14.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas