Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2002-05-13 d. posėdį

1. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas-2 (ixp-1458es).

NUSPRĘSTA:

1. Daryti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projekto (IXP-1458 ES) svarstymo Komitete pertrauką.

2. Sudaryti Komiteto darbo grupę šio projekto tobulinimui:

Jeronimas Kraujelis - darbo grupės vadovas

Jonas Čiulevičius

Mykolas Pronckus

Viktoras Rinkevičius

Vladas Žalnerauskas

3. Pavesti darbo grupei pateikti Komitetui šio projekto patobulintą variantą iki 2002 m. gegužės 27 d.

Balsavimo rezultatai: Pritarta bendru sutarimu.

Komiteto paskirtas pranešėjas: Gintautas Kniukšta

2. SVARSTYTA:

Dėl paskolų už sojų rupinius

Išnagrinėjus Lietuvos paukštininkystės bei Lietuvos kiaulių augintojų asociacijų ir AB “Girelės paukštynas” prašymus bei AB Turto bankas informaciją, Kaimo reikalų komitetas

NUSPRENDĖ:

1. Konstatuoti, kad skola už sojos rupinius 55-ioms Lietuvos įmonėms iš viso sudaro virš 94 mln. Lt., pusė šių įmonių turi beveik 25 mln. Lt. pradelstų skolų ir joms yra priskaičiuota 7,6 mln. Lt. palūkanų bei 9 mln. Lt. delspinigių. Trečdalis įmonių, paėmusių paskolą, yra bankrutavę arba likviduojamos, jų skola sudaro virš 28 mln. Lt. Šios skolos slegia įmonių finansinę būklę, varžo galimybes modernizuoti gamybą, trukdo diegti pažangias technologijas, mažesnes įmones priveda prie bankroto.

2. Pasiūlyti Vyriausybei, pavesti atitinkamoms ministerijoms išnagrinėti galimybę sumažinti palūkanas už sojos rupiniams paimtus kreditus, nurašyti priskaičiuotus delspinigius už pradelsto termino palūkanas bei išdėstyti paskolų, kurios buvo suteiktos sojos rupinių pirkimui, grąžinimo terminus iki 2020 metų.

3. Apie priimtus sprendimus šiuo klausimu informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

3. SVARSTYTA:

Dėl Marijampolės apskrities žemdirbių atstovų susirinkimo kreipimosi "Dėl katastrofiškos situacijos žemės ūkyje ir kaime"

Komitetas apsvarstė Marijampolės apskrities žemdirbių atstovų susirinkimo kreipimąsi dalyvaujant Marijampolės apskrities žemdirbių atstovams.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas