Lietuvos Respublikos Seimas

Portugalijos Parlamento Pirmininkas – Lietuvos bičiulis

Gegužės 10 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, dalyvaujantis Zagrebe vykstančioje Europos parlamentų pirmininkų konferencijoje “Demokratija prieš terorizmą: nacionalinės strategijos”, šiandien susitiko su Portugalijos Parlamento Pirmininku B.Mota Amaral.

Tai buvo pirmoji parlamento vadovų pažintis, nes B.Mota Amaral Parlamento Pirmininku išrinktas vos prieš mėnesį. A.Paulauskas pasiūlė savo kolegai sukurti Portugalijos Parlamente Tarpparlamentinę ryšių su Lietuva grupę, nes Lietuvoje analogiška grupė jau veikia.

Portugalijos Parlamento vadovas pritarė savo kolegos siūlymui, pakvietė A.Paulauską vizito į Portugaliją ir pažymėjo, kad vienas iš jo užsienio politikos prioritetų yra bendradarbiavimas su šalimis, kurios yra Portugalijos draugės. O Lietuvą jis laikąs būtent tokia, nes ji esanti viena iš realiausių kandidačių į Europos Sąjungą.

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 05 10.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas