Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį (2002-05-08)

Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus Nr. IXP-1412, Nr. 1412A, Nr. IXP-1427, Nr. 1437. Pritarta komiteto patobulintam Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. 1412(3). Šis įstatymo projektas patobulintas pagal Seimo Kanceliarijos Teisės departamento bei Vyriausybės pastabas. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad individualių (personalinių) įmonių savininkų, individualių (personalinių) įmonių nuomininkų, advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo įmokos papildomai pensijos daliai mokamos nuo valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų sumos apskaičiuotos iš apmokestinamojo pelno atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą. Notarų valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų metinė suma apskaičiuojama iš apmokestinamųjų pajamų atėmus mokestinių metų fizinių asmenų pajamų mokesčio sumą. Be to, siūloma nustatyti, kad minėti asmenys papildomai pensijos daliai draudžiami tik tuo atveju, jeigu valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų metinė suma yra didesnė už Vyriausybės pagal metų duomenis patvirtintų vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų 5 dydžių sumą. Patikslintas asmenų, galinčių įmokų nemokėti, sąrašas.

Komitetas taip pat apsvarstė Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą dėl Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 41, 5, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1421(2) bei du (2002-05-06 ir 2002-05-07) Seimo narės G. Purvaneckienės pasiūlymus šiam įstatymo projektui.

Komitetas pritarė Teisės departamento pastabai patikslinti įstatymo įsigaliojimo datą, nes nurodyta data jau praėjusi. Komitetas pasiūlė, kad šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigaliotų nuo 2002 m. birželio 1 d.

Komitetas taip pat pritarė antrajam, 2002-05-07 pateiktam, G. Purvaneckienės pasiūlymui, kuriuo siekta įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio paprastesnės ir aiškesnės formuluotės.

Trečiuoju klausimu buvo apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento pastabos ir pasiūlymai Darbo kodekso projektui IXP-1268(3) bei Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektui IXP-1269(2). Svarstyme dalyvavo ir Teisės departamento vyresnioji konsultantė D. Petrylaitė. Iš esmės beveik visoms pastaboms buvo pritarta. Taip pat bendru sutarimu buvo pritarta ir komiteto pirmininko A. Syso pasiūlymams minėtiems įstatymų projektams.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 10.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas