Lietuvos Respublikos Seimas

APIE KOMITETO POSĖDĮ (2002-04-29)

2002 m. balandžio 29 d. įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Pirmu darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pensijų įstatymo 11, 15 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-789(2). Komitetas nutarė pritarti išvadų rengėjų patobulintam įstatymo projektui, kuriuo patikslinama nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Seimo narių G. Purvaneckienės, B. Vėsaitės, P. Vilko pasiūlymus Darbo kodekso projektui Nr. IXP-1268(2). Nutarta pritarti P. Vilko pasiūlymui dėl darbuotojų teisės nutraukti neterminuotų darbo sutartį, jeigu jis yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna, nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Taip pat pritarta Seimo narės B. Vėsaitės pasiūlymui, kad darbo sutarties sąlygos Kodekso 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse, gali būti keičiamos esant išankstiniam ne bet kokiam, o raštiškam darbuotojo sutikimui, išskyrus šio Kodekso 121 straipsnyje nustatytus atvejus. Kitiems Seimo narių pasiūlymams komitetas nepritarė.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 10.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas