Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-05-08 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. gegužės 8 d. surengė išvažiuojamąjį posėdį Skuodo rajone. Komiteto nariai apsilankė Mosėdžio seniūnijoje. Seniūnė Valė Būdienė papasakojo apie seniūnijos gyventojų užimtumo, socialinės paramos teikimo ir pašalpų mokėjimo problemas, aptarė seniūnijos ir seniūno darbo funkcijas. Pažymėta, kad Mosėdžio bendruomenė pirmoji šalyje laimėjo SAPARD paramą vandenvalos sistemoms įrengti.

Komiteto nariai apžiūrėjo baigiamas įrengti Kooperatinės žemės ūkio bendrovės “Skuodo uogos” braškių šaldymo ir laikymo patalpas. Ruošiantis Seime priimti naujos redakcijos Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą, kartu su “Skuodo uogos” kooperatyvo vadovu Algimantu Šudeikiu bei valdybos nariais buvo aptartos kooperatinio judėjimo galimybės, kooperatyvų rėmimo formos.

Buvo surengta išvyka į aktyvaus kooperacijos propaguotojo bei kooperatyvo “Skuodo uogos” steigėjo Vidmanto Donėlos ūkį, kuriame jis augina braškes, juoduosius serbentus, rapsą ir kitas kultūras.

Vienintelėje rajone veikiančioje Gėsalų žemės ūkio bendrovėje apžiūrėta moderni 200 vietų melžiamų karvių ferma, kurioje naudojamos pažangiausios karvių šėrimo ir melžimo technologijos.

Rajone anksčiau veikė tik viena nedidelė pramonės įmonė. Savivaldybės ryšių dėka su Norvegija savo veiklą pradėjo bendros Lietuvos-Norvegijos įmonės “Termotextile” ir “More textile”, kuriuose gaminamos pagalvės, antklodės, dirbtinis kailis. Apsilankę šiuose įmonėse Komiteto nariai domėjosi vietinių gyventojų įdarbinimo problemomis.

Skuodo savivaldybėje įvykusiame Kaimo reikalų komiteto posėdyje meras Liudvikas Žukauskas informavo Komiteto narius, kad nežiūrint kai kurių teigiamų poslinkių, rajone dar yra pakankamai daug socialinio - ekonominio pobūdžio problemų, su kuriomis susiduria ūkininkai, kiti kaimo gyventojai. Atkreiptas dėmesys į regioninės plėtros problemas. Nėra galimybių pritraukti investicijas, todėl rajone plačiau nesivysto pramonė, vyrauja žemės ūkio produktų, kaip žaliavos, gamyba. Ūkininkai neturi lėšų modernizuoti ir pertvarkyti savo ūkius, todėl reali bedarbystė siekia 51 proc., jaunimas neturi galimybės įsidarbinti, didėja socialiai remtinų žmonių skaičius.

Meras pateikė pasiūlymus dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos tobulinimo, atkreipė dėmesį į prastą Skuodo savivaldybės kelių ir gyvenviečių gatvių būklę, pasiūlė sprendimus dėl AB “ Mažeikių nafta” taršos poveikio Skuodo savivaldybės Ylakių, Aleksandrijos ir Barstyčių seniūnijų žmonių ir jų laikomų gyvulių sveikatingumui nustatyti bei prašė valstybės paramos siekiant sumažinti sparčiai didėjanti dirvų rūgštingumą, pasiūlė išnagrinėti Skuodo žemdirbių asociacijos pasiūlymus dėl 2003 m. tiesioginių išmokų uogynams ir sodams skyrimo tvarkos, iškėlė kitus aktualius klausimus.

Komitetas nusprendė, kad siekiant padėti Skuodo savivaldybei pagerinti kaimo infrastruktūrą, spręsti aktualias kaimo gyventojų užimtumo problemas vystant netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimą, plėtojant kooperatinį judėjimą, reikalinga atskirų ministerijų ir valstybės institucijų parama. Tuo klausimu greitu laiku bus priimtas atitinkamas Komiteto sprendimas.

Kartu Komitetas rekomendavo Skuodo savivaldybei toliau plėsti aiškinamąjį darbą žemdirbių tarpe siekiant suburti smulkius žemės ūkio produkcijos gamintojus į kooperatyvus ir pasinaudoti teikiama parama, plačiau pasinaudoti Žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis padedant ūkininkams parengti verslo planus, plačiau aiškinti apie galimybes gauti SAPARD paramą, suaktyvinti rajono žemės ūkio skyriaus darbą rūpinantis kaimo plėtra, skatinant alternatyvius verslus, propaguojant ekologinį ūkininkavimą.

Leonardas Michelbertas, 396766.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas