Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apir komiteto posėdį

2002 m. gegužės 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl derybų su Europos Sąjunga ir Nacionalinės energetikos strategijos pataisų, reikalingų sėkmingai stojimo į Europos Sąjungą eigai užtikrinti" projektas IXP-1569.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti nutarimo projektą, atsižvelgiant į Seimo narių V.P.Andriukaičio ir K.D.Prunskienės pasiūlymus, kuriems pritarė Ekonomikos komitetas ("už" balsavo 7, "prieš" - 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

2.SVARSTYTA:

Gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1368.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 5, "prieš" - 3, "susilaikė" -2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Budrevičiaus, K.D.Prunskienės ir J.Veselkos darbo grupės vardu pateikti pasiūlymai Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4) bei Vyriausybės nuomonė dėl Seimo narių J.Budrevičiaus, K.D.Prunskienės ir J.Veselkos darbo grupės vardu pateiktų pasiūlymų Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo narių J.Budrevičiaus, K.D.Prunskienės ir J.Veselkos darbo grupės vardu pateiktiems pasiūlymams Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4) ("už" balsavo 9, "prieš" - 2 komiteto nariai) .

 

4.SVARSTYTA:

Seimo nario A.Syso pasiūlymas Energetikos įstatymo projektui IXP-1195(4).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Nepritarti Seimo nario A.Syso pasiūlymui Energetikos įstatymo projektui IXP-1195(4).

 

5.SVARSTYTA:

Pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo projektas IXP-1504.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Teisės ir teisėtvarkos komitetui) patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, LR Generalinės Prokuratūros, Valstybės saugumo departamento pastabas ir pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

6. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-05-20) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-05-20) darbotvarkę.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcizų įstatymo 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1234 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-782(2) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. gegužės 17 dienos.

 

Taip pat vyko pasitarimas "Dėl miestų ir rajonų civilinės saugos bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų apjungimo galimybių", kuriame buvo išklausytos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo bei Civilinės saugos tarnybų problemos.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 09.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas